Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Emîn el-Hûlî, hayatı, Arap dili ve edebiyatındaki yeri 

      Abdurahmanov, Gafgaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Arap-İslâm dünyasının Batıyla olan yakın ilişkileri sonucu olarak adı geçen coğrafyada siyasî, askerî ve ilmî olmak üzere pek çok alanda yenilik hareketleri görülmeye başlanmıştır. Dil ...