Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • 20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük 

   Fıstıkçıoğlu, Ferhat Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2021)
   Günlük, yapısı gereği tanımlanması ve sınırları çizilmesi zor bir türdür. Bugüne kadar yapılan tanımların birçoğunda eksikler ya da fazlalıklar görülmüştür. Öte yandan Türk edebiyatında günlük üzerine çalışmaların ...
  • Alev Alatlı'nın romanlarında yerlilik düşüncesi 

   Ipıl, Yasemin (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Alev Alatlı'nın 2016 yılına kadar yayımlanmış İşkenceci, Yaseminler Tüter mi Hâlâ?, Kadere Karşı Koy A.Ş., Or'da Kimse Var mı? (Yaşasın Ölüm), Nuke Türkiye, Valla Kurda Yedirdin Beni, O.K Musti Türkiye Tamamdır, ...
  • Emir Kalkan öykülerinde hayatın dışında kalanlar 

   Karaali, Hüseyin Cihad (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
   Emir Kalkan konularını ve kahramanlarını toplumun satır aralarından bulup çıkarır. Kendi kişilik özellikleriyle de örtüştüğünü düşündüğümüz bu amaç, onun bütün öykülerinin çıkış noktasıdır. Yazarın arkada planda, görünmeyen ...
  • Hece Dergisi üzerine bir inceleme (1997-2002) 

   Tekin, Eyüp (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Edebiyatımızda dergi, fikir ve metinlerin doğuşuna aracılık eden merkezlerdir. Bu çalışma, 1990’lı yıllarda Türk edebiyatının en önemli dergilerinden biri olan Hece dergisini merkeze almaktadır. Çalışma aynı zamanda ...
  • İki Şiir Bir Hikâye: Benzer Sanatkâr Duyarlığı 

   Aslan, Hanifi (2017)
   Yazar/sanatçının duyuş, düşünüş ve hadiseleri değerlendiriş yönünden; dar anlamda mensubu olduğu toplumun/ulusun, geniş anlamda insanlık âleminin bir üyesi olması hasebiyle eserlerinde bunun izlerini, yankısını göstermesi ...