Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Baha Tevfik’in Hayatı, Eserleri ve Felsefî Düşünce Yapısı 

   - 1884-1914 yılları arasında yaşamış olan Baha Tevfik, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde yetişmiş olan önemli düşünürlerden birisidir. Baha Tevfik'in dünya görüşü içerisinde pozitivizm, natüralizm ve materyalizm ...
  • Borden Parker Bowne'un tanrı anlayışı 

   Ateş, Mustafa (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Boston Personalizmi adlı felsefî ekolün kurucusu olan Amerikalı filozof Borden Parker Bowne (1847-1910), felsefeci kişiliğinin yanısıra bir teolog ve kendisini Hristiyan-Metodist imanını dünyaya hakim kılmaya adamış bir ...