Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKapar, Mehmet Ali
dc.contributor.authorEker, Sümeyye
dc.date.accessioned2019-10-07T10:56:20Z
dc.date.available2019-10-07T10:56:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1029
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi.YÖK Tez No:407203en_US
dc.description.abstractÇalışmamızda Hz. Peygamber'in Ashâba iltifatları ve iltifat şekilleri incelenmiştir. İslâm Tarihinde Sahâbe, Hz. Peygamber'in ebedi aleme göç edinceye kadar onunla birlikte olan, onun tebligatını, sözlerini, nasihatlarını işiten, hareketlerini gören emir ve tavsiyelerini dinleyip yerine getiren kişilerdir. Nitekim Hz. Peygamber değişik biçimlerde sahâbîlerine iltifatta bulunmuş, onlara yakınlık göstermiştir. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Araştırmanın kaynakları ve metodu hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde de, Hz. Peygamber'in iltifat ettiği bazı erkek sahâbîler ve iltifat şekilleri üzerinde durulmuştur. Aşere-i Mübeşşere başta olmak üzere kendisine daha yakın birçok sahâbîye olan iltifatı ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Hz. Peygamber'in iltifat ettiği bazı hanım sahâbîler ve iltifat şekilleri anlatılmıştır. Hz. Peygamber'in başta eşleri ve kızları olmak üzere kendisine daha yakın bazı hanım sahâbîlere karşı göstermiş olduğu nezaket ve iltifatlar belirtilmiştir. Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise genel bir çerçeve ortaya konarak Hz. Peygamber'in bazı erkek ve hanım sahâbîlere yaptığı iltifatın değerlendirilmesi yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the prophet Muhammad's compliments and his ways of compliments to his Ashab have been emphasized. In islamic history, Ashab are the people who stay with Muhammad until his death; listen to his words,declarations and advices,see his behaviours and carry out his orders. Indeed The prophet Muhammad complemented his Ashab in different ways. This study consists of prologue and other two parts. In the prologue, the source of research and its methods have been informed. In the first part, the prophet Muhammad's ways of compliments against some of his male Ashab have been emphasized. Being in the first place Aşare-i Mübeşşere, the closest male Ashab of him, the prophet Muhammad's ways of compliments to his male Ashab have been emphasized. In the second part, the prophet Muhammad's ways of compliments against some of his female ashab have been emphasized. Being in the firs place his wifes and doughters, Muhammad's politeness and compliments to his female Ashab have been emphasized. In the evaluation and the coclusion part of the study, the prophet Muhammad's compliments to his male and female ashab have been considerated generally.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHz. Peygamber'in Ashaba iltifatlarıen_US
dc.title.alternativeThe Prophet Muhammad's complement to Ashabaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid116661en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record