Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbulut, Yusuf
dc.contributor.authorÖmür Silleli, Çiğdem
dc.date.accessioned2019-12-13T08:46:59Z
dc.date.available2019-12-13T08:46:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otherDiğer
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1211
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi.YÖK Tez No:407548en_US
dc.description.abstractBu araştırmada müzik eğitiminde, çocuk şarkıları incelenerek, tonal ve modal ezgilerin öğrenme düzeyinde oluşturduğu farklılıklar araştırılmıştır. Gözlem yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, karar ses, ölçü sayısı ve tartım yapısı açısından eşleştirilen 10 parça, seçilen gözlem grubuna öğretilerek tonal ve modal ezgilerin öğrenme düzeyinde oluşturduğu farklılıklar gözlenmiştir. Araştırma grubu Ankara Yenimahalle Mürüvet Bekir Elmaağaçlı Ortaokulu 6/A sınıfı olarak sınırlandırılmıştır. Bu gruba eşleştirilen 5 tonal 5 modal parça öğretilerek kayıt altına alınmıştır. Uzman görüşleri alınarak değerlendirme ölçeği oluşturulmuş, oluşturulan bu ölçek yine uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra analiz edilmiştir. Çıkan verilere göre sonuç ve öneriler sunulmuştur. Araştırmada tonal ezgilerin ve modal ezgilerin öğrenme düzeyleri araştırılarak hangisinin daha kolay öğrenildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda anlamlı farkılılık bulunmamıştır. Çıkan verilere göre okul müzik kitaplarında yer alan eserlerin bu sonuçlar doğrultusunda tekrar gözden geçirilerek yeniden oluşturulması umut edilmektedir.en_US
dc.description.abstractWith this thesis; the differences of tonal and modal melodies on their effects on learning levels are studied through musical education and children's songs. In this research utilizing observation technique; 10 songs that are matched in terms of sound, meter and rhythm structure are taught to the selected test group and the differences of tonal and modal melodies on the learning levels are observed. The research group is limited to Classroom 6/A in Ankara Yenimahalle Mürüvet Bekir Elmaağaçlı Middle School. Five tonal and five modal corresponding songs are taught to the group and recorded. The rating scale is established with expert opinion, and the scale is evaluated and analyzed. Results and recommendations are provided as per the output data. In this study, it is attempted to determine which one is learned easier by searching the learning level of tonal and modal melodies. For the outcome of the study, there is no significant differences. According to data outputs, it is hoped to regenerate musical pieces ,which is located in the school music books, by inspecting in accordance with these outputs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTonalen_US
dc.subjectModal ve Okul Şarkılarıen_US
dc.subjectTonalen_US
dc.subjectModal School Songsen_US
dc.titleTonal ve modal ezgilerin öğrenme düzeyi arasında farkın ölçülmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on calculating the differences between tonal and modal melody learningen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.orcid1399en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record