Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKocaoğlu, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:06Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1300-1795
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBd01EYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1452
dc.description.abstractBu makale, günümüzdeki mülteci krizini, uluslararası mülteci sistemi ve Türkiye’nin son yıllardaki mülteci politikası üzerinden ele almaktadır. Bu noktada Hannah Arendt’in mülteciliği uluslararası düzeyde ve ulusal ölçekte analiz etmek için zengin bir zemin sağladığını söylemek mümkündür. Çalışmada ilk olarak mevcut uluslararası mülteci sistemi eleştirel olarak ele alınmaktadır. Ardından Türkiye’nin mülteci politikası Arendt’in kavramları ve düşünceleri ışığında yeniden düşünülmektedir. Makale, Türkiye’nin mülteci politikasının hak ve özgürlükler doğrultusunda olumlu bir dönüşüm geçirdiğini, fakat buna rağmen hâlâ bir takım karışıklıklar ve açmazlar içerdiğini savunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study focuses on the contemporary refugee crisis by taking on the international refugee system and the recent refuge policy of Turkey. In this regard, it should be said that Hannah Arendt offers a rich optic to analyze refugee crisis in the international and the domestic level. First, the study examines the international refugee system. Second, it rethinks the refugee policy of Turkey by employing Arendt’s concepts and arguments. Finally, the study argues that although the refugee policy of Turkey has headed into a direction that is based on rights and freedoms, there are still perplexities and dilemmas in the refugee policy of Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleGünümüz Mülteci Krizi: Arendtçi Bir Eleştirien_US
dc.title.alternativeContemporary Refugee Crisis: An Arendtian Criticismen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAmme İdaresi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record