Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Yakup
dc.contributor.authorŞahin, Hüseyin
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:08Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKaya, Y., Şahin, H. (2018). Türk Siyasal Yaşamında Milliyetçi Cephe Hükümetleri Dönemi. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19, 19, 515-540.en_US
dc.identifier.issn1308-545X
dc.identifier.issn1308-5468
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBMk56RTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1469
dc.description.abstract1975 yılının Mart ayı sonunda kendilerini “Milliyetçi Cephe” olarak tanımlayan Adalet  Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşan partiler bir araya gelerek Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in başbakanlığında 1970’li yılların en uzun sürecek koalisyonunu kurmuşlardır. Anadolu’da milliyetçiliğin yükselmesinde büyük rol oynayan Milliyetçi Cephe, ilk olarak  1975 yılında iktidara gelmiş, 1977’de II. Milliyetçi Cephe ve 1979 yılında da Örtülü Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan ve sağ partiler tarafından desteklenen Adalet Partisi’nin  iktidara gelmesiyle üç dönem ülkeyi yönetmiştir. Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde iç politikada tam bir kargaşa ortamı hüküm sürmekte; çatışmalar, öğrenci olayları,  ekonomik bunalımlar ve hükümetteki uyum sorunları devam etmekteydi. Kıbrıs meselesi ve Türkiye?ABD ilişkilerinde ABD’nin uyguladığı silah ambargosu, TürkiyeYunanistan ilişkilerindeki Ege sorunu ve Türkiye?AET ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi  bu dönemin önemli dış politika sorunlarının temel unsurları olarak yer almaktaydı. Makalede Milliyetçi Cephe Hükümetleri dönemindeki önemli iç ve dış politik sorunlar döneme ait gazetelerden ve belli başlı telif ve tetkik eserlerden yararlanılarak değerlendirilecektir. en_US
dc.description.abstractAt the end of March in 1975, the political parties such as Justice Party, Republican Trust Party,  National Welfare Party and National Action Party calling themselves “nationalist front” formed  together the long?living coalition of 1970’s with Süleyman Demirel as PM. National front which  played a crucial role in boosting the nationalism in Anatolia first came to power in 1975, for a  second time in 1977 and last of all in 1979 as it is called covert?nationalist front whose support is  originated from nationalist parties. The rule nationalist?front governments witnessed full scale  turmoil in domestic politics while conflicts, student uprisings, economic stagnation and governmental problems engulfed the entire country. Cyprus problem and American arms embargo regarding the Turkish?American relations, Aegean problem concerned on Turkish?Greek relations and  regulation of relationship between Turkey and EEC were of the leading issues during this period.  This paper aims at evaluating the domestic and foreign developments during National Front governments through newspapers of pertaining era along with primary and secondary sources. en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectMilliyetçi Cephe Hükümetien_US
dc.subjectÖrtülü Milliyetçi Cepheen_US
dc.subjectKıbrıs Meselesien_US
dc.subjectTürkiye‐Yunanistan İlişkilerien_US
dc.subjectÖğrenci Olaylarıen_US
dc.subjectNational Front Governmenten_US
dc.subjectCovert National Fronten_US
dc.subjectCyprus Problemen_US
dc.subjectTurkish‐Greek Relationsen_US
dc.subjectStudent Uprisingsen_US
dc.titleTürk Siyasal Yaşamında Milliyetçi Cephe Hükümetleri Dönemien_US
dc.title.alternativeThe Period Of Nationalist Front Governments In The Turkish Political Lifeen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9951-2844en_US
dc.relation.journalTarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümüen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage515en_US
dc.identifier.endpage540en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record