Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOltulu, Refik
dc.contributor.authorYumak, Hanife Erkoç
dc.contributor.authorGünhal , Şatirtav
dc.contributor.authorOkka, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:03:24Z
dc.date.available2020-01-18T21:03:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU56VTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1561
dc.description.abstractAmaç: Ankilozan spondilit (AS) ile ilişkili üveit tanısı almış olguların klinik seyir ve bulgularının incelenmesi Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, uvea birimi tarafından Mayıs 2009-Haziran 2012 tarihleri arasında AS ile ilişkili üveit tanısı almış olgular retrospektif olarak incelendi. Olguların sosyodemografik ve klinik özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Toplam 13 hastanın 17 gözü çalışmaya dahil edildi. Olgular dokuz erkek (%69,2), dört kadından (%30,8) oluşmakta idi. Ortalama başvuru yaşları 38,549,61(28-63) yıl idi. Dört olguda iki taraflı tutulum (%30,8) tespit edildi. İzlem süreleri 17,4611,86 ay (3-36 ay) idi. Ortalama atak sayısı 1,150,37(1-2) idi. Üç gözde (%17,6) ön üveite eşlik eden arka segment bulguları izlendi. Bir olguda (%7,7) arka yapışıklık, bir olguda (%7,7) katarakt, iki olguda (%15,4) kistoid makula ödemi, bir olguda epiretinal membran (%7,7) tespit edildi. Hastaların sonuç görme keskinlikleri ortalama 0,9750,07 (0,2-1,0) olarak izlendi. Sonuç: AS ile ilişkili ön üveit olgularında zamanında ve doğru bir yaklaşım tarzı ile prognoz iyidir. Bu olgularda arka segment komplikasyonlarının da gelişebileceği unutulmamalı, tedavi ve takipleri romatoloji kliniği ile işbirliği içinde yapılmalıdır.en_US
dc.description.abstractAim: To evaluate clinical course and signs in patients with uveitis associated ankylosing spondylitis (AS). Methods: In this retrospective study we evaluated the patients who were diagnosed as uveitis related to AS and followed up at the Ophthalmology Department of Necmettin Erbakan University Hospital between May 2009 and June 2012. Demographical features and clinical courses were assessed. Results: Seventeen eyes of 13 patients were included in the study. Nine patients (69.2%) were male and four (30.8%) were female. The mean age at presentation was 38.54±9.61 years (range 28-63). Bilateral involvement was observed in four (30.8%) patients. The mean followup time was 17.46±11.86 months (range 3-36). The mean number of attacks was 1.15±0.37 (range 1-2). Posterior segment manifestation accompanied anterior uveitis in three eyes (17.6%). Posterior synechia developed in one (7.7%) and cataract in one patient (7.7%), cystoid macular edema in two patients (15.4%), and epiretinal membrane in one patient (%7.7). The mean final visual acuity was 0.975±0.07 (range 0.2-1.0). Conclusion: The prognosis of anterior uveitis associated with AS is good if the treatment is administered at the appropriate time. However, the posterior segment complications may develop in these patients, treatment and follow-up should be done in co-operation with the department of rheumatology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleAnkilozan spondilit ile ilişkili üveit olgularında klinik seyir ve bulgularen_US
dc.title.alternativeClinical course and signs in patients with uveitis associated with ankylosing spondylitisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage418en_US
dc.identifier.endpage421en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record