Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖz, Mehmet
dc.contributor.authorDemir, Enver Ahmet
dc.contributor.authorGergerlioğlu, Hasan Serdar
dc.contributor.authorNurullahoğlu Atalık, Kısmet Esra
dc.contributor.authorYerlikaya, Fatma Hümeyra
dc.date.accessioned2020-01-18T21:04:12Z
dc.date.available2020-01-18T21:04:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationDemir, E. A., Gergerlioğlu, H. S., Nurullahoğlu Atalık, K. E., Yerlikaya, F. H., Öz, M. (2017). Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Aks Üzerine Sisplatin ve Kurkuminin Etkileri. Genel Tip Dergisi, 27, 1, 28-32.en_US
dc.identifier.issn2602-3741
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeE5qQTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1784
dc.description.abstractAmaç: Son yıllarda zerdeçaldaki aktif polifenol olan kurkumininsisplatin içeren kemoterapi rejimlerinde sinerjistik bir role sahip olduğunu gösteren bilgiler artmaktadır. Kurkuminin güvenli bir adjuvan olduğunu göstermek için söz konusu ajanların sistemik etkileşimlerinin araştırılması gerektiğinden bu polifenolünsisplatin uygulanan sıçanlarda hipotalamik-hipofizer-adrenal (HPA) aksa etkilerinin incelemesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Toplamda 34 erkek Wistar sıçan kontrol (n7), sisplatin (n10), kurkumin(n7) ve sisplatin kurkumin (n10) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Sisplatin ve kurkumin gruplarındaki sıçanlara 5 hafta süresince (sırasıyla) 5 mg/kg/hafta, i.p. sisplatin ve 300 mg/kg/gün, p.o. kurkumin uygulandı. Sisplatin kurkumin grubu aynı dozlarda hem sisplatin hem kurkumin aldı. Kontrol grubuna yalnızca taşıyıcı (fizyolojik salin ve mısır yağı) verildi. Hayvanlar adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve kortikosteron (CORT) ölçümleri için kan elde etmek maksadıyla eksanguine edildi. Beyin çıkarıldı ve hipokampal dokuda mineralokortikoid (MR) ve glukokortikoid (GR) reseptörleri belirlendi. Analizler ELISA yöntemiyle gerçekleştirildi.Bulgular: Sisplatin ve kurkumin tedavilerinin araştırılan parametreleri bozmadığını bulduk (p0.05). Ayrıca, kurkumin ve sisplatinin birlikte uygulanmasının kontrollere kıyasla ACTH ve CORT'un plazma konsantrasyonları ile hipokampal MR ve GR seviyelerini değiştirmediğini gözlendi (p0.05).Sonuç: Sonuçlarımıza göre tek başına veya kombine halde sisplatin ve kurkumin tedavisi HPA aksını etkilememektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: There are recently growing evidences as to the synergistic role of curcumin, the active polyphenol of turmeric, in cisplatin containing chemotherapy regimens. The effects of this polyphenol on the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in cisplatin-treated rats were investigated to figure out systemic interactions of the mentioned agents which is necessary in order to ascertain the safety of curcumin as an adjuvant.Material and Methods: A total of 34 male Wistar rats were divided into four groups as control (n7), curcumin (n10), and cisplatin curcumin (n10). Respectively, 5 mg/kg/week, i.p. cisplatin or 300 mg/kg/day, p.o.curcumin was administered for 5 weeks to the rats in cisplatin and curcumin groups. The cisplatin curcumin group received both cisplatin and curcumin in same doses. Only vehicle (physiological saline and corn oil) was given to the control group. The animals were exsanguinated to obtain blood for adrenocorticotropic hormone (ACTH) and corticosterone (CORT) measurements. The brains were excised and hippocampal mineralocorticoid (MR) and glucocorticoid receptors (GR) receptors were estimated. The analyses were conducted by the ELISA method.Results: We found that the cisplatin and curcumin treatments did not alter the investigated parameters (p<0.05). Also, we observed that the co-administration of curcumin and cisplatin did not change the plasma concentrations of ACTH and CORT as well as the levels of hippocampal MR and GR as compared to the controls (p<0.05).Conclusion: To our results, singly or combined cisplatin and curcumin treatments do not influence the HPA axis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectSisplatinen_US
dc.subjectKurkuminen_US
dc.subjectHipotalamik-Hipofizer-Adrenal Aksen_US
dc.subjectKortikosteroid Reseptörlerien_US
dc.subjectCisplatinen_US
dc.subjectCurcuminen_US
dc.subjectHypothalamic-Pituitary-Adrenal Axisen_US
dc.subjectCorticosteroid Receptorsen_US
dc.titleHipotalamik-hipofizer-adrenal aks üzerine sisplatin ve kurkuminin etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000000323017887en_US
dc.relation.journalGenel Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record