Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşer, Seyit
dc.date.accessioned2020-01-18T21:04:29Z
dc.date.available2020-01-18T21:04:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTaşer, S. (2012). Sivas'ta gayrimüslim okullar hakkında tutulan rapor (1914). Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0, 48, 407-424.
dc.identifier.issn1300-9052
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFMU1USTRPQT09/sivas-ta-gayrimuslim-okullar-hakkinda-tutulan-rapor-1914-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1846
dc.description.abstractAraştırmada, gayrimüslim okulların, Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcına tesadüf eden dönemdeki Anadolu'daki durumu, Sivas Vilayeti örneğinde incelenmiştir. Bu inceleme, bakanlığın müfettişler vasıtasıyla düzenlemiş olduğu raporda yer almaktadır. Çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden elde ettiğimiz bu rapordaki bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda, Sivas merkezinden hareketle, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde gayrimüslim okullar konusu, genel olarak değerlendirilmiştir. Raporda, Sivas ve bu merkeze bağlı sancak ve kazalardaki, azınlık ve yabancılara ait çeşitli seviyedeki eğitim kurumlarının sayısı, bu okullarda ne kadar sayıda kız ve erkek öğrencilerin eğitim aldığı gibi farklı bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu okullarda verilen eğitimin I. Dünya Harbi yıllarındaki durumu, görev yapan öğretmen ve idarecilerin sayısı, gayrimüslim okullar hakkında tutulan bu rapor çerçevesinde incelenmiştir. Bunun yanında, gayrimüslim okul binaları ile mabetler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study some information gathered from Ottoman Archives of Prime Ministry about the situation of non-Muslim schools in a city centre and close settlements to this centre was presented. In the document, by observing a centre, it is possible to see the point the schools of minority and foreign schools reached. In the study, the number of minority and foreign schools at different levels in Sivas and its countries, and the number of male and female students are presented. Also, the level of education in these schools and the number of teachers and managers are discussed in the report about non-Muslim schools.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSivasen_US
dc.subjectGayrimüslimen_US
dc.subjectOkulen_US
dc.subjectRaporen_US
dc.subjectRumen_US
dc.subjectErmenien_US
dc.subjectNonmuslimen_US
dc.subjectSchoolen_US
dc.subjectReporten_US
dc.subjectArmenianen_US
dc.titleSivas'ta gayrimüslim okullar hakkında tutulan rapor (1914)en_US
dc.title.alternativeThe Report Kept About Nonmuslim Schools in Sivas (1914)en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2236-4644en_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage407en_US
dc.identifier.endpage424en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record