Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaybal, Mustafa Sami
dc.date.accessioned2020-01-18T21:04:32Z
dc.date.available2020-01-18T21:04:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBaybal, M. S. (2015). “Kıssa-i Ashâb-ı Kehfi Beyân” İsimli Yazma Eser Üzerinden Bazı Mülâhazalar. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 10, 19, 49-63.
dc.identifier.issn1306-4223
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrM05qWTVPUT09/-kissa-i-ashab-i-kehfi-beyan-isimli-yazma-eser-uzerinden-bazi-mulahazalar
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1858
dc.description.abstractAshâb-ı Kehf kıssasıyla ilgili pek çok eserin kaleme alındığı hepimizin malumudur. Bunlar içinde birtakım yazma eserler de dikkatimizi çekmektedir. İşte bizim bu makalede üzerinde çalıştığımız yazma eserin adı, yukarıdaki başlığın tırnak içinde olan kısmıyla birebir aynıdır ve Ankara'daki Milli Kütüphane arşivinde bulunan ve konusu Ashâb-ı Kehf olan 5-10 yazma eserden biridir. Eserin muhtevasına bir göz atıldığında, diğer yazma eserlerde de karşımıza çıkan kıssa ile ilgili birtakım ortak noktalar bu eserde de geçmekle birlikte birkaç hususta farklı detaylara işaret etmenin, söz konusu hâdisenin doğru değerlendirilmesine katkıda bulunacağı muhakkaktır. Kıssaya ilişkin farklı diyebileceğimiz hususlardan biri, hâdisenin Efsûs şehrinde geçmiş olması, bir diğeri de Ashâb-ı Kehf'in yaşadığı dönemin imparatoru olan Dakyânûs'un hayat hikâyesinde geçen ilginç olaylardır. Ayrıca eserde anlatılanların seyrine bakıldığında bir kronolojik kopmadan da söz edilebilir.en_US
dc.description.abstractIt is well-known to all of us that, many works have been composed on the story of the Seven Sleepers. Amongst such works, there are some manuscripts which particularly attract our attention. Thus, the title of the manuscript that I shall examine in this article is the same as the italicized part of the title of this article above. This manuscript is one of the few manuscripts existing in the archives of the National Library in Ankara that are dedicated to a discussion of the story of the Seven Sleepers. A cursory look at this manuscript shows that, though this manuscript contains some common themes of the story that occur in other manuscript tracts written on the same subject, it is certain that calling attention to different details in some points shall contribute to a more accurate assessment of the story. One of the points in which we can describe this manuscript as differing from the rest is that the story takes place in the city of Efesus and that there are some interesting events in the biography of the King Dakyânûs, ruler of the period in which the Seven Sleepers lived. In addition, a glance at the events narrated in the manuscript tract shows a chronological break in the course of the events.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAshâb-ı Kehfen_US
dc.subjectDakyânûsen_Us
dc.subjectEfsûsen_Us
dc.subjectYemlîhaen_US
dc.subjectMağaraen_US
dc.subjectThe Seven Sleepersen_US
dc.subjectEfesusen_US
dc.subjectThe Caveen_US
dc.title"KISSA-İ ASHÂB-I KEHFİ BEYÂN" İSİMLİ YAZMA ESER ÜZERİNDEN BAZI MÜLÂHAZALARen_US
dc.title.alternativeAn Analysis of a Turkish Manuscript on the Story of the Seven Sleepers: "Kıssa-i Ashâb-ı Kehfi Beyân"en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6539-3381
dc.relation.journalTürk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record