Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Himmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:04:38Z
dc.date.available2020-01-18T21:04:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKoç H. (2017). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21, 3, 235-264.
dc.identifier.issn1302-0013
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjME16WTRPQT09/ttk-m-367-kapsaminda-banka-kredi-komitesinin-konumu-ve-hukuki-niteligi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1880
dc.description.abstractBanka kredi komiteleri, BanK m. 51 uyarınca kurulmaları yönetim kurulunun inisiyatifine bırakılan yapılanmalardır. Genel olarak yönetim kurulunun denetimi altında çalışan kredi komiteleri, adından da anlaşılacağı üzere bir komite hüviyetinde gibi görünmektedir. Fakat bu birimler, muhakeme yapıp kredi açılmasına karar verme yetkisini yönetim kurulundan devralmaktadırlar. Bu özellikleri kredi komitelerini TTK m. 367 anlamında yetki devralan murahhaslara yaklaştırsa da, kredi komitelerinin yetki devraldığı da tam manasıyla söylenemez. Zira kredi komitesinin oy birliğiyle vereceği kararlar doğrudan yürürlük kazanacakken; oy çokluğuyla vereceği kararlar yönetim kurulunda oylanacaktır. Bu nedenle, kredi komitelerine, kendine özgü bir şekilde yönetim yetkisi devralmış bir birim denilebilir. Kredi komitesi üyelerinin sorumluluk rejimi de bu çerçevede belirlenmelidir.en_US
dc.description.abstractBank credit committees establishes in accordance with the inseperable of the board of directors' judgement according to Law of Banking Art. 51. In general, credit committees, working under the supervision of the board of directors. As the name suggests a committee to seem like a commitee. But these units takes over, procedural and the opening of the credit decision making authority across the board of directors. This special features of credit committees in terms of Turkish Commercial Code Art. 367 draw near or over the authority of the executive director. But we can harshly say that credit committees also took over the full authority. Because the credit committee's unanimity decisions will acquire directly validity. But majority decisions of the credit committee will be voted at the board of directors. For this reason the credit committees, has a unique way took over the authority of the management may be called the a unit. The regime of responsibility for the members of the credit committee in this framework should be identified.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectkredi komitesi
dc.subjectyetki devri
dc.subjectyönetimin devri
dc.subjectkomite
dc.subjectsorumluluk
dc.subjectcredit committee
dc.subjectdelegation
dc.subjectconferral of management
dc.subjectcommittee
dc.subjectresponsibility
dc.titleTtk M. 367 Kapsamında Banka Kredi Komitesinin Konumu ve Hukuki Niteliğien_US
dc.title.alternativePosition and Legal Character of The Bank Credit Committee According to Turkish Commercial Code Art. 367en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage235en_US
dc.identifier.endpage264en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record