Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAsil, Mehmet
dc.contributor.authorDertli, Ramazan
dc.contributor.authorMurat , Biyik
dc.contributor.authorAtaseven, Hüseyin
dc.contributor.authorPolat, Hakki
dc.contributor.authorDemir, Ali
dc.date.accessioned2020-01-18T21:04:48Z
dc.date.available2020-01-18T21:04:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-2475
dc.identifier.issn2147-2475
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjME1qSTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/1912
dc.description.abstractBirçok hastanın çeşitli nedenlerle kan transfüzyonuna ihtiyacı olmaktadır. Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI) hayati risk taşıyabilen önemli bir komplikasyon olup transfüzyonla ilişkili ölümlerin en sık nedenidir. TRALI bir tür akut non-kardiyojenik akciğer ödemi tablosudur. TRALI tanısı Ulusal Kalp-Akciğer ve Kan Enstitüsü Çalışma Gurubu (NHLBI) ya da Kanada Konsensus Toplantısı Kriterleri'ne göre konur. Tanı için akut hipoksi gelişimini gösteren parsiyel arteryel oksijen basıncının, solunan havanın fraksiyonel oksijen konsantrasyonuna oranının 300 mmHg'nın altında olması ya da oda havası solurken oksijen satürasyonunun %90 olması parametreleri ile akciğer grafisinde bilateral infiltrasyon varlığı ve volüm yüklenmesi bulgularının olmaması gereklidir. Burada, tanısal parasentez sonrası iyatrojenik intra-abdominal kanama gelişen ve taze donmuş plazma transfüzyonuna bağlı TRALI ortaya çıkan bir olgu sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractMany patients need transfusion of blood products for various reasons. Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is an important and potentially fatal complication which is the leading cause of transfusion-related deaths. It is a form of acute non-cardiogenic pulmonary edema. It can be diagnosed according to the National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) Working Group or the Canadian Consensus Conference criteria. Diagnosis requires an acute onset of hypoxemia with a ratio of partial pressure of arterial oxygen to fractional inspired oxygen concentration (PaO2/FiO2) less than 300 mmHg or oxygen saturation of >90% in room air associated with bilateral infiltrates on frontal chest radiograph in the absence of signs of circulatory overload. Herein, we present a 59-year-old male case with iatrogenic intraabdominal bleeding due to paracentesis who developed TRALI following fresh frozen plasma transfusion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.titleİatrojenik İntrabdominal Kanama Sonrası Transfüzyon ile İlişkili Akut Akciğer Hasarı: Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativeTransfusion Related Acute Lung Injury After Iatrogenic Intrabdominal Bleeding: A Case Reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRespiratory Case Reportsen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record