Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdur, Emire Aybüke
dc.contributor.authorYıldırım, Mücahid
dc.contributor.authorAkın, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:06:56Z
dc.date.available2020-01-18T21:06:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationErdur, E. A., Yıldırım, M., Akın, M. (2017). Ortodontik braketlerin bağlanmasında kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması. Selcuk Dental Journal, 4, 3, 128 - 133.en_US
dc.identifier.issn2148-7529
dc.identifier.issn2148-7529
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZd01EZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2199
dc.description.abstractBu in vitro çalışmanın amacı kendinden pürüzlendirmeli (self-etch) adeziv sistemlerin bağlanma dayanımlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada, çekilmiş 100 tane insan üçüncü mandibular molar dişi rastgele 5 gruba ayrıldı (n20). Her dişe, mezio-bukkal ve disto-bukkal yüzeylerinde olacak şekilde üst birinci premolar braketleri yapıştırıldı (kontrol ve deney grubu). Tüm gruplarda, rastgele seçilen kontrol yüzeyleri total etch sistem ile bondlandı. Deney grubunda, bonding ajanı olarak Grup I'de Transbond Plus SEP (3M Unitek, Monrovia, California, USA); Grup II'de Clearfil S3 Bond Plus (Kuraray Medical, Tokyo, Japan); Grup III'de Clearfil S3 Bond (Kuraray Medical, Tokyo, Japan); Grup IV'de Ortho Solo (Ormco Glendora, California, USA); Grup V'de AdheSE (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) kullanıldı. Braketleme sonrası dişler 24 saat 37 C distile suda bekletilip, termal siklus cihazında yapılan 5000 tur sonrasında, hızı 1 mm/dk olan universal test cihazında shear testi yapıldı. İstatistiksel değerlendirme tek yönlü varyans analizi ve Tukey testleri ile yapıldı. Bulgular: İstatistiksel analizler self etch sistemlerin total etch sisteme göre azalan bağlanma dayanımları arasında anlamlı bir fark olduğunu gösterdi (P0.05). Grup II (%30,1) en az bağlanma dayanımı kaybına sahip olmakla beraber Grup I (%31,95) ile arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Grup III'ün (%36,65) bağlanma dayanımı kaybı Grup V'e (%40,3) göre daha düşük bulundu. Grup IV (%49,5) ise diğer gruplara göre en fazla bağlanma dayanımı kaybı gösterdi. Sonuç: Total etch sistem ile yapıştırılan braketlerin bağlanma dayanıklılıkları self etch sistemlerinkine göre daha iyidir. Ancak bazı firmaların ürettiği self etch sistemler klinik olarak memnun edici bağlanma dayanımı göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this in-vitro study was to compare shear bond strength (SBS) of the self etch adhesive systems. Methods: 100 extracted human mandibular third molar teeth randomly divided into five groups in this study (n20). Maxillary first premolar brackets were bonded onto mesiobuccal and disto-buccal surfaces of every molar tooth (control and experimental side). For all groups randomly selected control sides were bonded with total etch system. In experimental side Group I bonded with Transbond Plus SEP (3M Unitek, Monrovia, California, USA); Group II, Clearfil S3 Bond Plus (Kuraray Medical, Tokyo, Japan); Group III, Clearfil S3 Bond (Kuraray Medical, Tokyo, Japan); Group IV, Ortho Solo (Ormco Glendora, California, USA); Group V, AdheSE (Ivoclar, Vivadent AG, Liechtenstein). The teeth were stored in distilled water at 37 C for 24 hours. After 5000 rounds of thermocycling, SBS test was performed using a universal testing machine at 1 mm/min crosshead speed. Data were analyzed with one way analyses of variance and post-hoc Tukey test. Results: Statistically analysis showed a significantly difference between decreased strength value of self etch adhesive systems according to the total etch (P0.05). Group II (%30.1) had the lowest decreased shear bond strength. There were no significant difference between Group II and Group I (%31.95). Group III (%36.65) had lower decreased shear bond strength than g-Group V (%40.3). Decreased shear bond strength of Group IV (%49.5) was significantly highest than the other groups. Conclusion: Shear bond strength of total etch adhesive systems was better than self etch adhesive systems. But some manufacturer’s self etch adhesive had a satisfactory bond strength for clinical use.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Hekimliğien_US
dc.subjectBondingen_US
dc.subjectSelf Etch Adhesive Systemen_US
dc.subjectShear Bond Strengthen_US
dc.subjectBağlanmaen_US
dc.subjectKendinden Pürüzlendirmeli Adeziv Sistemen_US
dc.subjectMakaslama Bağlanma Dayanımıen_US
dc.titleOrtodontik braketlerin bağlanmasında kendinden pürüzlendirmeli adeziv sistemlerin bağlanma dayanımlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of bond strengths of self etch adhesive systems in orthodontic bracket bonding proceduresen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1887-8474en_US
dc.relation.journalSelcuk Dental Journalen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage128en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record