Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAras, Ahmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:06Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAras, A. (2013). Dinlerde çalışma hayatı ve teşkilatlar. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 8, 15, 151-166.
dc.identifier.issn1306-4223
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRNE5qZ3dNQT09/dinlerde-calisma-hayati-ve-teskilatlar
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2301
dc.description.abstractDinler gelmiş oldukları toplumlarda insan hayatının şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. İnsanların ilişkilerine yönelik tutum ve davranışlarda yönlendirici olan dinler maalesef toplumların kültürel yapılarındaki farklılıklar, bölgesel ve coğrafi şartlar, yönetimlerin takındığı siyasi tutum ve davranışlardaki değişik uygulamalar sebebiyle dünya hayatına ve insana farklı bakışlar sergilemişlerdir. Dünyaya ve insanın çalışma hayatına olumlu bakan ve bunu daima teşvik ederek iş ve meslek yaşantısının gelişmesini teşvik eden anlayışlara sahip olan Yahudilik ve Zerdüştilik gibi dinler yanında, dünya hayatının kötü olduğunu, insanın dünyaya meyletmeden, dünyevi arzulardan uzak bir yaşantı ile hayatını şekillendirmesi ve kurtuluşu bu şekilde elde etmesi gerektiğini, çalışarak elde edilecek her şeyin insan hayatını karartacağı, fakirliğin esas alınması gibi düşüncelerin hakim olduğu Budizm ve Hıristiyanlık gibi dinlerde vardır. İslamiyet ise insanın bu dünyadaki yaşamı için çalışması, bir meslek ile hayatını kazanması ve inancı doğrultusunda hayatını şekillendirmesini, aynı zamanda yaptığı işin vereceği sonuçlarla insanlara faydalı olmasını bu şekilde kurtuluşun da elde edilebileceğini ifade etmektedir. İslam toplumunda bu anlayış ve yaşam tarzının en mükemmel şekilde çalışma hayatında ve mesleklerde uygulandığı, bunun yanında iş hayatındaki şahısların inançları ile bütünleşmelerinin sağlandığı en önemli teşkilat Ahiliktir.en_US
dc.description.abstractReligions played important roles in shaping life within the societies in which they appeared and flourished. Religions, guiding and directing men's individual and social behaviors and attitudes, alas produced discrepant worldviews due to various reasons such as the differences in societies' cultural nature, in regional and geographical conditions, and in political behaviors and attitudes adopted by political authorities, etc.Along with such religions as Judaism and Zoroastrianism which had a positive attitude to the world and business life, encouraging man in his business and working life, there are some other religions like Buddhism and Christianity which regard the world as evil and find man's salvation in an ascetic life and retreat from the world and worldly desires, considering anything attained through labor as darkening man's life and in return seeing a voluntary poverty as the source and principle of every merit. On the other hand, Islam preaches that man should work and labor for his life in this world, make his livelihood through a job and shape his life according to his belief as well as benefit other people with the products of his labor, finding salvation in such an active life. Ahilik, i.e., the guild of Muslim craftsmen and merchants in Anatolia, is one of the best Islamic organizations in terms that this Islamic conception of an active life is applied in business life and professions, work and belief being incorporated into one's profession.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinleren_US
dc.subjectÇalışma Hayatıen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectMesleken_US
dc.subjectAhiliken_US
dc.subjectReligionsen_US
dc.subjectWorking Lifeen_US
dc.subjectWorken_US
dc.subjectOccupationen_US
dc.subjectAkhismen_US
dc.titleDinlerde Çalışma Hayatı ve Teşkilatlaren_US
dc.title.alternativeThe Approach of Religions to Working Life and Organizationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record