Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarkacier, Osman
dc.contributor.authorYazgan, A Elif
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:09Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1796
dc.identifier.issn2667-4750
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZNU16Y3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2333
dc.description.abstractEkonomik kalkınmada önemli bir yere sahip olan turizm sektörü, milli gelir üzerinde yarattığı pozitif etki ve bununla birlikte döviz girişini artırıcı ve istihdam yaratıcı faydalarının yanında etki alanına giren iş kollarının çok olmasından dolayı çoğu sektörü kapsayacak, geniş bir istihdam sahası yaratmaktadır. Bu nedenle turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performanslarının ölçülmesi idareciler, yatırımcılar ve sektör içinde bulunan diğer firmalar açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışma, turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren firmaların finansal performanslarını finansal oranlar yardımıyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada; Borsa İstanbul'a kayıtlı on turizm firmasının 2015 yılındaki finansal performansları Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular turizm firmalarının finansal performanslarını ölçmede kullanılan finansal oranlardan kaldıraç oranının (%69,75) en önemli oran olarak ortaya çıkarmaktayken G firmasının en yüksek performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe tourism sector, which has an important place in economic development, creates a wide employment area which will cover most sectors due to the positive impact on national income and the increase in foreign exchange inflows and employment opportunities. For this reason, measuring financial performance of firms in tourism sector is also important for administrators, investors and other firms in the sector.This study aims to appraise financial performances of firms in tourism sector with the help of financial ratios. In this study, the financial performances of the ten tourism firms traded on the Stock Exchange Istanbul in 2015 were evaluated using the Gray Relational Analysis (GIA) method.Findings reveal the leverage ratio (69.75%) as the most important ratio from the financial ratios used to measure financial performance of tourism firms, while G has the highest performanceen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTurizm Sektöründe Gri İlişkisel Analiz (Gia) Yöntemiyle Finansal Performans Değerlemesien_US
dc.title.alternativeFinancial Performance Assessment In Tourism Sector With Gray Relational Analysis Methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue37en_US
dc.identifier.startpage154en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record