Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArtaç, Hasibe
dc.contributor.authorKizilpinar, İlginç Temizer
dc.contributor.authorHülya , Özdemir
dc.contributor.authorPekcan, Sevgi
dc.contributor.authorDoğan, Cahit
dc.contributor.authorReisli, İsmail
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:15Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-9234
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZM05qRXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2395
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmanın amacı; Konya ili atmosferindeki Alternaria ve Cladosporium sporlarını etkileyen meteorolojik faktörleri (sıcaklık, nispi nem, rüzgar hızı, rüzgar yönü ve yağış miktarı) saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Alternaria ve Cladosporium sporları 1 Ocak 2008-31 Aralık 2009 tarihleri arasında Burkard cihazıyla toplandı. Mikroskobik sayımlar atmos- ferik konsantrasyonlara çevrildi ve spor/m3 şeklinde ifade edildi. Bulgular: 2008-2009 yıllarında sırasıyla, 424 (%19.2) ve 3977 (%8.6) spor/m3 Alternaria sporu, 1784 (%80.8) ve 42.158 (%91.4) spor/m3 Cladosporium sporu tespit edildi. 2008 yılında Cladosporium konsantrasyonuyla günlük ortalama sıcaklık (r 0.181, p 0.045), maksimum sıcaklık (r 0.193, p 0.033) ve rüzgar hızı (r 0.242, p 0.007) arasında pozitif korelasyon; nispi nem (r -0.215, p 0.017) ile negatif korelasyon saptandı. 2009 yılında ise Alternaria ve Cladosporium spor konsantrasyonlarının, günlük ortalama sıcaklık (r 0.44, p 0.001; r 0.44, p 0.001), minimum sıcaklık (r 0.46, p 0.001; r 0.44, p 0.001) ve maksimum sıcaklık (r 0.40, p 0.001; r 0.43, p 0.001) ile pozitif ilişkili olduğu; nispi nem ile (r -0.29, p 0.001; r -0.37, p 0.001) negatif korelasyonu olduğu bulundu. Sonuç: Konya ili atmosferindeki Alternaria ve Cladosporium miktarı meteorolojik faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca, Cladosporiuma ait sporlar Alternaria sporlarından daha yoğun olarak tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to determine the meteorological factors (temperature, relative humidity, wind speed, wind direction, rainfall) affecting Alternaria and Cladosporium spores in the atmosphere of Konya, Turkey. Materials and Methods: Measurement of Alternaria and Cladosporium spores were carried out between January 1st 2008 and December 31st 2009, with a Burkard Volumetric 7-Days Spore Trap. Microscope counts were converted into atmospheric concentrations and expressed as spore/m3. Results: While Alternaria spores were identified as 424 (19.2%) and 3977 (8.6%) spores/m3; Cladosporium spores were detected as 1784 (80.8%) and 42158 (91.4%) spores/m3 in 2008 and 2009 years, respectively. The daily concentrations of Cladosporium spore in 2008 were positively correlated with daily mean temperature (r 0.181, p 0.045), maximum temperature (r 0.193, p 0.033) and wind speed (r 0.242, p 0.007) and whereas they were negatively correlated with relative humidity (r -0.215, p 0.017). The daily concentra- tions of Alternaria and Cladosporium spore in 2009 were found to be positively correlated with the daily mean temperature (r 0.44, p> 0.001; r 0.44, p> 0.001), the minimum temperature (r 0.46, p> 0.001; r 0.44, p> 0.001) and the maximum temperature (r 0.40, p> 0.001; r 0.43, p> 0.001) whereas they were negatively correlated with the relative humidity (r -0.29, p> 0.001; r -0.37, p> 0.001), respectively. Conclusion: These findings showed that the concentrations of Alternaria and Cladosporium spores in Konya were affected from meteorological factors. Cladosporium spores were detected higher than Alternaria spores.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmmünolojien_US
dc.titleAlternaria and Cladosporium spores in the atmosphere of Konya and their relationship with meteorological factorsen_US
dc.title.alternativeKonya ili atmosferinde bulunan Alternaria ve Cladosporium sporları ve meteorolojik faktörlerle ilişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAstım Allerji İmmünolojien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record