Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKalkan, Erdal
dc.contributor.authorIlik, Mustafa Kemal
dc.contributor.authorFatih , Erdi
dc.contributor.authorKaya, Bülent
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:25Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0250-5150
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReE9ESXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2472
dc.description.abstractHidrosefali yıllardan beri bilinen bir hastalık olmasına rağmen takip ve tedavisinde halen bilinmeyen noktalar bulunmaktadır.Hidrosefali tedavisinde alen ventriküloperitoneal şant cerrahisi en sık kullanılan tedavi yöntermidir. Ancak revizyon insidansı ve mortalitesi; enfeksiyon, fazla/az drenaj tıkanma nedeniyle oldukça yüksektir. 62 yaşında bayan hasta kliniğimizde opere edilerek ventriküloplevral şant uygulandı. Ameliyat sonrası beşinci günde hastada ilerleyici tipte nefes darlığı ve siyanoz şikayetleri ortaya çıktı. Hastanın çekilen akciğer grafisinde solda plevral effüzyon tespit edildi.. Ventriküloplevral şant cerrahisi rekürren ventriküloperitoneal şant operasyonları ve revizyonları sonrası görülebilen peritoneal absorbsiyon bozuklukları nedeniyle tercih edilmektedir. Bu raporda ventriküloplevral şant sonrası gelişen tansiyon hidrotorakslı bir olgu sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractAlthough hydrocephaly has been recognized for years, its treatment and follow-up remain obscure. Ventriculoperitoneal shunt application is the most common treatment used in recent years. However, revision incidence and mortality are very high due to infection, overdrainage or underdrainage, and obstruction. 62 years old female patient was operated and ventriculopleural shunt performed in our clinic. Fifth day after operation persistant dyspneic complaints exists. Chest graphia performed and bilateral pleural effusion was seen. In this report, we present a case of hydrothorax after ventriculopleural shunt operation. Ventriculopleural shunting was preferred in this patient because peritoneal absorption disorder developed after recurrent ventriculoperitoneal shunt operations and revisions. The tension hydrothorax that developed is discussed in light of the relevant literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titlePeriton Absorbsiyon Bozukluğu Olan Bir Hastada Ventriküloplevral Şant Operasyonu Sonrasında Gelişen Hidrotoraksen_US
dc.title.alternativeHydrothorax Development after Ventriculopleural Shunt in a Patient with Peritoneum Absorption Dysfunctionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage905en_US
dc.identifier.endpage908en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record