Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöksal, Yavuz
dc.contributor.authorÇalişkan, Ümran
dc.contributor.authorDoğan , Köse
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:26Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1309-9833
dc.identifier.issn1308-0865
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNU1qazJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2477
dc.description.abstractHodgkin lenfoma ilişkili hipotermi nadiren tanımlanmıştır. Bu duruma; hipotalamus, santral ve periferik vasküler sistem, deri ve kaslarda meydana gelecek olan bir disfonksiyon neden olabilir. Bu yazıda hipotermi gelişen iki Hodgkin lenfoma vakası sunulmuştur.Olgu 1: Ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi yakınmaları ile başvuran yedi yaşındaki kız hastaya, dalağında tespit edilen lezyonlardan yapılan biyopsi ile ''Hodgkin lenfoma, mikst selüler tip'' tanısı konuldu. Tanı çalışmaları sürerken ateş için hastaya düzenli olarak parasetamol veriliyordu. Hastaya ABVD (adriyamisin, bleomisin, vinkristin, dakarbazin) tedavi protokolü başlandı. İlk gün kemoterapisini aldıktan sonra hastada hipotermi gelişti ancak bu durum ek bir tedaviye ihtiyaç olmadan yaklaşık 5 gün sonra kendiliğinden düzeldi. Olgu 2: Ateş, kaşıntı ve boyunda şişlik yakınması ile başvuran dokuz yaşındaki kız hastaya, servikal lenf nodundan yapılan biyopsi ile ''Hodgkin lenfoma, nodüler sklerozan tip'' tanısı konuldu. Tanı çalışmaları sürerken ateş için hastaya düzenli olarak parasetamol veriliyordu. Bu süreçte (kemoterapi almadan önce) hastada hipotermi gelişti. Hastaya ABVD tedavi protokolü başlandı. Hipotermi ek bir tedaviye ihtiyaç olmadan yaklaşık 3 gün sonra kendiliğinden düzeldi. Hodgkin lenfomada oluşan hipotermi muhtemelen üretilen endojen pirojenlerin miktarına ve buna bağlı olarak duyarlılaşmış olan hipotalamusun kişisel olarak değişebilen negatif geri bildirim eşiğine bağlıdır.en_US
dc.description.abstractHypothermia associated with Hodgkin lymphoma is defined rarely. This may be caused by a dysfunction that shall occur in hypothalamus, central and peripheral vascular system, skin and muscles. In this study, two Hodgkin lymphoma cases with developed hypothermia are presented. Case 1: A 7-year-old girl who applied to the hospital with complaints such as fever, weight loss and night sweating was diagnosed with "Hodgkin lymphoma, mixed cellular type" by a biopsy conducted due to lesions found in her spleen. While diagnostic works continued, the patient was administered paracetamol regularly for fever. The ABVD (adriamycin, bleomycin, vincristine, dacarbazine) therapy protocol was started to be applied on the patient. After chemotherapy was applied in the first day, hypothermia developed on the patient, but this healed spontaneously approximately 5 days later without requiring a further therapy. Case 2: A 9-year-old girl who applied to the hospital with complaints such as fever, itching and swelling on neck was diagnosed with "Hodgkin lymphoma, nodular sclerosing type" by a biopsy conducted by cervical lymph node. While diagnostic works continued, the patient was administered paracetamol regularly for fever. At this stage, hypothermia developed on the patient before the chemotherapy was applied. The ABVD therapy protocol was started to be applied on the patient. Hypothermia healed spontaneously approximately 3 days later without requiring a further therapy. Hypothermia in Hodgkin lymphoma depends probably on the amount of generated endogen pyrogens and accordingly on personally changeable negative feedback threshold of the sensitized hypothalamus.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleHypothermia and Hodgkin lymphoma in childrenen_US
dc.title.alternativeÇocuklarda hipotermi ve Hodgkin lenfomaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record