Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYildirim, Ahmet
dc.contributor.authorÖztürk, Recep
dc.contributor.authorŞefik Murat , Arikan
dc.contributor.authorKekeç, Ahmet Fevzi
dc.contributor.authorGünaydin, İlknur Bahar
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:30Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0304-596X
dc.identifier.issn2148-7669
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFME5UVTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2500
dc.description.abstractINTRODUCTION: Benign and malign tumors of the musculoskeletal system may be related with thecriticalneurovascular structures. Therefore, some surgical procedures are applied with cardiovascular surgeons. In thisstudy, demographic examination of the musculoskeletal tumors which might be related with neurovascularstructures was aimed.METHODS: Between 2010 and 2014, 58 patients who were operated with cardiovascular surgeon due tomusculoskeletal tumors in orthopedics and traumatology clinic were included in the study. Patients were examinedfor age, sex, benign / malignant features, bone-soft tissue location, histopathological diagnosis and tumorlocalization.RESULTS: Among 30 male and 28 female patients with a mean age of 36 0,17 (2-76 years), 15 patients hadbenign and 43 patients had malign musculoskeletal tumors. The most common tumor was a malign mesenchymaltumor and it was seen in 14 cases. The most common benign tumor was osteochondroma and it was found in 6cases. The most common tumor localization with cardiovascular surgeon requirement was thigh and knee.DISCUSSION and CONCLUSION: Musculoskeletal tumors may be closely related to the neurovascularstructures and therefore they are needed to beoperated with cardiovascular surgeons; can be seen in kind of ages.These are often malign tumors. The most common localizations are thigh and knee.en_US
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Kas iskelet sistemi benign ve malign tümörleri, önemli nörovasküler yapılarla ilişkiliolabilmektedir ve uygulanan bazı cerrahi prosedürlere damar cerrahı da eşlik etmektedir. Bu çalışmada,nörovasküler yapılarla ilişkili olabilen tümörlerin demografik incelenmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2014 yılları arasında Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim AraştırmaHastanesiortopedi ve travmatoloji kliniğinde, kas iskelet sistemi tümörü nedenli ile ameliyat edilen ve ameliyatakardiyovasküler cerrahın eşlik ettiği 58 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, benign/malign olması,kemik-yumuşak doku yerleşimi, histopatolojik tanı ve tümör lokalizasyonu açısından incelendi.BULGULAR: Ortalama yaşı 36 0,17 (2-76 yaş arası) olan 30 erkek ve 28 kadın hastanın 15 sında benign, 43sinde malign tümör mevcuttu. En sık görülen tümör malign mezenkimal tümör idi ve 14 vakada görüldü. En sıkgörülen benign tümör, 6 vakada görülen osteokondromdu. En sık tutulan lokalizasyon, uyluk ve diz bölgesi idi.TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörovasküler yapılara yakınlık gösteren ve kardiyovasküler cerrahın operasyona eşlikettiği tümörler, geniş bir yaş aralığında görülebilmektedir. Sıklıkla malign tümörlerdir. En sık uyluk ve dizlokalizasyona yerleşirler.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.titleWhich Operations of Musculoskeletal Tumors Should Be Accompanied by A Vascular Surgeon?en_US
dc.title.alternativeHangi Muskoloskeletal Tümörlerin Cerrahisine Damar Cerrahı Eşlik Etmelidir?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalACTA ONCOLOGICA TURCICAen_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage437en_US
dc.identifier.endpage440en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record