Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoyuncu, Ahmet
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:05Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-7885
dc.identifier.issn2602-3016
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRVeE1UYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2690
dc.description.abstractModernite ve küreselleşmenin yarattığı yeni değerler skalası ile sadece kentlerin işlevi değil aynı zamanda kent ve kentli kimliği de dönüşüme uğratmaktadır. Bu anlamda kentler, geçmişte olduğu gibi kendilerine özgü farklılıkların değil, çoğalma ve çeşitlenmeyle aynılaşan kimliklerin mekanı olarak arz-ı endam etmektedir. Bu süreç ilk olarak kent fiziksel mekanında görünürlük kazanmakta, başta tüketim kalıpları olmak üzere bir bütün olarak yaşam tarzları üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmada da kent kimliğinin belirlenmesinde temel parametrelerden olan kent fiziksel mekanında ve baş- ta tüketim olmak üzere gündelik hayatın rutinlerinde meydana gelen değişim ve dönüşümlerden hareketle, sürecin Konya’da nasıl işlediği ve nasıl bir ge- lenekle buluşup ne tür bir hayat tarzı ürettiği, kent mekanındaki değişimin kent kimliğine yansımaları irdelenmiş ve Konya’nın zaman zaman sosyolo- jik teoriyi zorlayan farklılıklarına yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractNew values, which are outcome of the modernity and globalization, have transformed not only function of the cities but also cities and their identity. In this sense, cities started to become the place of the same identities by gro- wing and diverging. This process is gaining visibility in the physical space of the cities, and then it became effective in the lifestyles, particularly including consumption patterns. In this study, from the main parameters determining the identity of the city, such as Urban physical Space and transformations of the process in the routines of daily life, particularly the consumption, these are examined: how this process works; how it gets together with which kind of tradition; it produces which kind of life meet, the reflection of the changes in the urban space to the urban identity in Konya. Also some differences of Konya which is not overlapping to the sociological theories are examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKimliğin inşasında kent: Konya örneğien_US
dc.title.alternativeUrban in the identity construction: Case of Konyaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik İncelemeler Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage179en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record