Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:23Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.issn2148-4929
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReU1ETXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2763
dc.description.abstractOrtalama üstü yetenek, motivasyon ve yaratıcılık gibi birçok özelliğiyle diğer öğrencilerden farklı olan üstün yetenekli öğrenciler, genel olarak zihinsel, müzik ve görsel sanatlar yetenek alanlarında kendilerini gösterirler. Görsel sanatlar alanı öğrencileri, görsel yetenek özelliklerine sahip olmanın yanında, zihinsel yetenek alanı öğrencileri ile ortak özeliklere de sahiptir. Bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılayan Bilim ve Sanat Merkezine devam eden görsel sanatlar alanı ile zihinsel yetenek alanı öğrencilerinin resimleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada ilkokul dördüncü sınıf düzeyindeki öğrencilere var olan gerçek bir görüntü ile imgesel bir görüntüye dayalı resim çalışması yaptırılarak çıkan resimler değerlendirilmiştir. Görsel sanatlar alanı ile zihinsel yetenek alanı öğrencilerinin resimleri sanat ilke ve elemanları ile hayal gücü yönünden karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda görsel sanat alanı öğrencilerinin gerçekçi ve somut resimlerde daha iyi oldukları; hayal ve soyut düşünmeye dayalı imgesel resimlerde ise zihinsel yetenek öğrencilerinin iyi oldukları görülmüştüren_US
dc.description.abstractGifted students who are different than the other students with many characteristics such as above average talent, motivation and creativity generally show their abilities in the fields of intellectual, music, and visual arts. In addition to having visual abilities, the students in the field of visual arts also have common characteristics with students of intellectual ability. In this study, the paintings of visual arts students and intellectual ability students attending the Science and Art Center which meets the educational needs of gifted students were compared. In this study, a painting study was carried out with fourth-grade elementary school students depending on an existing real image and an imaginative image, and then paintings were evaluated. Paintings of visual arts students and intellectual ability students were compared in respect of art principles and elements and of imagination. At the end of the study it was found that the students of visual arts were good at realistic and tangible paintings and the students of intellectual ability category were good at imaginative paintings that depend on intangible thinking and dreamingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleGÖRSEL SANATLARDA YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE ZİHİNSEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN RESİM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİen_US
dc.title.alternativeCOMPARATIVE ANALYSIS OF PAINTING ABILITIES OF GIFTED STUDENTS IN VISUAL ARTS AND INTELLECTUALLY GIFTED STUDENTSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage679en_US
dc.identifier.endpage692en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record