Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCengiz, Lütfü
dc.date.accessioned2020-01-18T21:12:25Z
dc.date.available2020-01-18T21:12:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1306-4223
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrM05qYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2772
dc.description.abstractOsmanlı Devletinin son zamanlarında ruh meselesi Batılı bilim adamları tarafından tartışılmakta idi. Onlar daha ziyade ruhsal olaylar üzerinden ruh meselesini değerlendiriyorlardı. Onlar ruhun mahiyetinin bilinemese de ruhsal olayların mevcudiyetinin inkâr edilemeyeceğini savunuyorlardı. Bu nedenle de bilinenden hareket ederek meseleyi anlamaya çalışıyorlardı. Bu çalışmada Osmanlı Devletinin son dönem ilmî şahsiyetlerinden biri olan Sırrı Giridî'nin ruhun mahiyetine dair görüşleri üzerinde durulmaktadır. Sırrı Giridî, geleneğe bağlı kalarak ruhun kendisini ele almayı tercih etmektediren_US
dc.description.abstractIn the last period of the Ottoman Empire the spirit issue was being discussed by the Western scientists. They rather were considering the matter over spiritual events. They would argue that the nature of the soul can not be unknown, but the presence of spiritual events can not be denied. Therefore, they were trying to figure out the issue by moving from the known. This study focuses on Sırrı Giridî's opinion about the nature of the soul. He is one of the scientific personalitities in the last period of the Ottoman Empire's. Sırrı Giridî prefers to comment of the spirit itself adhering to traditionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.titleRUHUN MAHİYETİNE DAİR SIRRI GİRİDÎ'NİN DÜŞÜNCESİen_US
dc.title.alternativeSırrı Giridî's Opinion on Nature of The Spiriten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage145en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record