Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOkyar, Hatice
dc.contributor.authorÇakır, Abdulhamit
dc.date.accessioned2020-01-18T21:13:30Z
dc.date.available2020-01-18T21:13:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationOkyar, H., Çakır, A. (2019). Effects of different reading texts on vocabulary gain, use and retention. Journal of Language and Linguistic Studies, 15, 1, 111-122.en_US
dc.identifier.issn1305-578X
dc.identifier.issn1305-578X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17263/jlls.547634
dc.identifier.urihttp://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFM016WTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2993
dc.description.abstractThis study investigated whether encountering the target language words in variety of reading texts would havepositive effects on vocabulary development or not. The participants of the study were 55 EFL learners from a stateuniversity in Turkey, and two classes were randomly assigned to a control (n27) or an experimental (n28) group.58 English target words in total were chosen to be used in the study. The learners in the experimental group learntthe words through reading texts, and then they repeated them in different reading texts. That is to say, these studentshad the opportunity to meet the target words in different types of reading texts. Contrary to this, the learners in thecontrol group encountered the words in reading texts only once, and then they repeated them in word lists out ofcontext. A vocabulary test as pre-, post- and delayed post-test was used to measure vocabulary gain and retention.The data obtained from the vocabulary test were analyzed through paired-samples t-tests and independent-samplest-tests to see how the implementation affected the learners’ vocabulary development. Additionally, a writing taskwas used to find out the effects of the implementation on the learners’ vocabulary production. The findings showedthat encountering words in different reading texts was more effective for vocabulary gain, use and retention.en_US
dc.description.abstractBu çalışma hedef dile ait kelimelere farklı okuma parçalarında karşılaşılmasının kelime gelişimine olumlu etkiedip etmeyeceğini araştırmıştır. Çalışmaya Türkiye’de bir devlet üniversitesinden İngilizce’yi yabancı dil olaraköğrenen 55 öğrenci katılmıştır ve çalışmaya kontrol (27 kişi) ve deney grubu (28 kişi) olmak üzere iki grup dahiledilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere toplamda 58 İngilizce kelime seçilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerkelimeleri okuma parçalarında öğrenmiş ve daha sonra bu kelimeleri farklı okuma parçalarında tekrar etmişlerdir.Yani, bu öğrenciler kelimeleri çeşitli okuma parçalarında görme fırsatını yakalamışlardır. Bunun aksine, kontrolgrubundaki öğrenciler kelimelere okuma parçasında sadece bir kez karşılaşmış ve daha sonra bu kelimeleri bağlamdışında kelime listelerinde tekrar etmişlerdir. Kelime kazanımını ve kalıcılığını ölçmek için ön, son, vegeciktirilmiş son test olarak bir kelime testi kullanılmıştır. Uygulamanın kelime gelişimine etkisini görmek içinkelime testinden elde edilen veriler bağımlı örneklem t testi ve bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiştir.Buna ek olarak, uygulamanın kelime üretimine etkisini bulmak için yazma akvitesi kullanılmıştır. Bulgular,kelimelere farklı okuma parçalarında karşılaşmanın kelime kazanımı, kullanımı ve kalıcığı için daha etkiliolduğunu göstermiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.17263/jlls.547634en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectReading Textsen_US
dc.subjectContexten_US
dc.subjectVocabulary Gainen_US
dc.subjectVocabulary Useen_US
dc.subjectVocabulary Retentionen_US
dc.subjectOkuma Parçalarıen_US
dc.subjectBağlamen_US
dc.subjectKelime Kazanımıen_US
dc.subjectKelime Kullanımıen_US
dc.subjectKelime Kalıcılığıen_US
dc.titleEffects of different reading texts on vocabulary gain, use and retentionen_US
dc.title.alternativeFarklı okuma parçalarının kelime kazanımına, kullanımına ve kalıcılığına etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4458-4805en_US
dc.relation.journalJournal of Language and Linguistic Studiesen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Yabancı Diller Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage111en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record