Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDilmeç, Murat
dc.contributor.authorHalkacı, Hüseyin Selçuk
dc.contributor.authorFahrettin, Öztürk
dc.date.accessioned2020-01-18T21:13:32Z
dc.date.available2020-01-18T21:13:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDilmeç, M., Halkacı, H. S., Öztürk, F. (2014). Al 2024-T4 Alaşımının Nakajima Testi ile Elde Edilen Şekillendirme Sınır Eğrisinin Minimum Majör Değerinin Ötelenme Nedenlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29, 3, 527 - 536.
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.issn1304-4915
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnNE9UZzNOdz09/al-2024-t4-alasiminin-nakajima-testi-ile-elde-edilen-sekillendirme-sinir-egrisinin-minimum-major-degerinin-otelenme-nedenlerinin-incelenmesi
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2999
dc.description.abstractTipik bir şekillendirme sınır eğrisi (ŞSE)nde, minimum majör birim şekil değiştirme değeri, minör birim şekil değiştirme değerinin sıfır olduğu y ekseni üzerinde yer almaktadır. Birçok şekillendirme proseslerinde hasar bu bölgede meydana gelmektedir. Literatürde birçok çalışmada, ŞSElerde en düşük majör seviyesi hemen hemen y ekseni üzerinde elde edilmiştir. Bu çalışmada ise Al 2024-T4 alaşımı için bu değer, y ekseninden yaklaşık olarak 0,040 değerinde sağa doğru ötelenmiş olarak elde edilmiştir. Bu değer sac metal şekillendirme sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli olabilmektedir. Bu çalışmada Al 2024-T4 sac metalin metalin minimum majör birim şekil değiştirme değerinin literatürden farklı olarak sağa ötelenmiş olarak elde edilmesinin nedenleri araştırılmıştır. Süzdürme çubuğu ve ısıl işlemin en fazla etki eden faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ötelenmenin, süzdürme çubuğu kullanılarak yapılan testlerde oluşan ön BŞDlerden ve T4 ısıl işlemi sonucunda meydana gelen kalıntı gerilmelerden kaynaklandığı gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn a typical forming limit curve (FLC), the minimum major strain where the minor value is equal to zero is located at y axes. In many forming processes, failure occurs at this region. Many studies in literature indicates that minimum major strain value is obtained about at y axis. In this study, the minimum major strain value is not determined on the y axes and it was found to be offsetted from the y axes to the right about 0.04 strain for AA 2024-T4. This value could be important for evaluations of sheet metal forming processes. In this study, the reasons for the minimum major strain of setting of the forming limit curve for AA 2024-T4 were investigated. It was found that drawbead and heat treatment were most effective parameters for this offsetting. It is observed that offsetting result from pre-strain which occur for conducted tests with using draw-bead and residual stress arising from T4 heat treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNakajima Testi
dc.subjectŞekillendirme Sınır Eğrisi (ŞSE)
dc.subjectMinimum Majör Değeri
dc.subjectAl 2024-T4
dc.subjectNakajima Test
dc.subjectMinimum Major Strain
dc.subjectForming Limit Curve (FLC)
dc.titleAl 2024-T4 Alaşımının Nakajima Testi ile Elde Edilen Şekillendirme Sınır Eğrisinin Minimum Majör Değerinin Ötelenme Nedenlerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation into Reasons for Minimum Major Strain Offsetting of Forming Limit Curve Obtained with Nakajima Test for Aa 2024-T4en_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDMurat Dilmeç: 0000-0002-5345-9822
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage527en_US
dc.identifier.endpage536en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record