Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİmren, Halil İbrahim
dc.contributor.authorAlçay, Salih
dc.date.accessioned2020-01-18T21:13:59Z
dc.date.available2020-01-18T21:13:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAlçay, S., İmren, H. İ. (2017). Opus ve Auspos Web-Tabanlı Gps Değerlendirme Servislerinin Farklı Gözlem Süreleri İçin Doğruluk Performanslarının İncelenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6, 2, 452-466.
dc.identifier.issn2564-6605
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJNE1UQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3071
dc.description.abstractWeb-tabanlı GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) değerlendirme servisleri kullanıcıya yüksek duyarlıklı koordinat elde etme imkânı sunmaktadır. Bu servisler, göreli ve mutlak çözüm yaklaşımı sunan servisler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çalışmada göreli konumlama yaklaşımı sunan servislerden OPUS (Online Positioning User Service) ve AUSPOS (Online GPS Processing Service) GPS servislerinin statik değerlendirme performansları uzun (24 s) ve kısa (2 s) gözlem süreleri dikkate alınarak test edilmiştir. Bu amaçla dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde bulunan 8 IGS istasyonu seçilmiştir. OPUS ve AUSPOS çözümlerinin doğruluğunu test etmek amacıyla sonuçlar, noktaların ITRF 2008 referans sistemindeki ölçü epok koordinatlarıyla karşılaştırmalı bir yaklaşımla verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, söz konusu servisler kullanılarak, tek bir alıcı ile 24 saatlik toplanan verilerden başka hiçbir veriye gereksinim duyulmadan yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi, yapı sağlığı izlemeleri gibi yüksek doğruluk gerektiren çalışmalar ve 2 saatlik ölçümlerin yeterli olabileceği kadastral uygulamalar gibi birçok sivil uygulamalar için yeterli olabilecek doğrulukta, oldukça, kolay ve ekonomik bir şekilde konum belirlenebileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractWeb-Based GNSS (Global Navigation Satellite System) processing services provide the user to obtain precise coordinates. These services are divided into two that provide a relative and absolute positioning approach. In this study, static processing performances of OPUS (Online Positioning User Service) and AUSPOS (Online GPS Processing Service) GPS services were tested by considering the long (24 h) and short (2 h) observation periods. For this purpose 8 IGS stations, located in different geographical regions in the world were used. In order to test the accuracy of the OPUS and AUSPOS, their results were given in a comparative approach to the measurement epoch coordinates of the stations in ITRF 2008 reference system. The obtained results show that these services can be used for positioning easily and economically with accuracy, which can be sufficient for high accuracy required studies such as monitoring crustal movements, structural health monitoring using 24 hourly data with a single receiver and civil applications such as cadastral applications where 2 hourly data may be sufficient.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAUSPOS
dc.subjectDoğruluk
dc.subjectITRF
dc.subjectOPUS
dc.subjectWeb-tabanlı GNSS veri değerlendirme
dc.subjectAccuracy
dc.subjectWeb-based GNSS Data Processing
dc.titleOpus ve Auspos Web-Tabanlı Gps Değerlendirme Servislerinin Farklı Gözlem Süreleri İçin Doğruluk Performanslarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the Accuracy Performance of Opus and Auspos Web-Based Gps Positioning Services for Various Observation Periodsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDSalih Akçay: 0000-0001-5669-7247
dc.contributor.authorIDHalil İbrahim İmren: 0000-0001-6191-8171
dc.relation.journalNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage452en_US
dc.identifier.endpage466en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record