Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Türkan
dc.contributor.authorÖztürk, Mine
dc.date.accessioned2020-02-04T12:20:27Z
dc.date.available2020-02-04T12:20:27Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-04-03
dc.identifier.citationÖztürk, Mine. Çatalhöyük arkeolojik sit buluntularının sanat eğitimi ve pratiklerine katkısı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3114
dc.descriptionDoktora Tezi.en_US
dc.description.abstractBinlerce yıllık hayat serüveninin izlenebilinecek tekrar bir kaydı yoktur, ancak üretilenlerin izinden geçmişin anlamı ortaya çıkartılabilir. Eski çağ insanının güzelleştirme çabasıyla yarattığı ve yaşamına uyarladığı üretme anlayışı; bugünkü sanatçının estetik kaygısıyla üretim çabası arasında ortak izler görülür. Bir şekilde son bulan toplumlar, kendi kültürlerini bir sonraki toplumlara bırakıp, tortulanan bu kayıtları geleceğe bırakmışlardır. Bu bulgular geleceğe yol verdiği gibi, bizlere geçmişin yaşamsal izlerini de taşır. Toprak üzerinde doğan gelişen sanat ürünü, o toprakta yaşamayan doğa varlıklarını, yerleşmemiş inançları; ne konu edebilir ne kendi dokusu içinde kendi boyasına uygun olarak gösterebilir. Bu bağlamda yapılan araştırmada öğrencilerin eğitimi süresince; arkeolojik eserlerdeki biçimi incelemesi ve bu ilk yaşam formlarının detayında saklı olan estetik izleri görerek kendi çağdaş uygulamalarında bunları uygulaması amaçlanmıştır. Çalışma için Necmettin Erbakan Üniversitesi, A.K. Eğitim Fakültesi, Resim iş Öğretmenliğinden 61 Öğrenci örneklem olarak seçilmiştir. Bunlara Heykel, Modelaj, Teknoloji ve Tasarım Derslerinde Çatalhöyük arkeolojik sit buluntularının biçim ve formları üzerinden yeni tasarım ve düzenlemeler üzerine deneysel çalışmalar yaptırılmıştır. Çalışma süreçleri eğitim fakültesinde okuyan sanat eğitimi öğrencileri açısından çok sevilmiş ve benimsenmiştir. Öğrencinin her yönüyle, yeni teknik ve malzemeyi kullanarak kendisini tanıması; sanat tarihi, arkeoloji, müze ve seramik gibi kavramları birbiriyle etkileşimli kullanarak anlaması ve yorumlamasıyla, eser üretimi açısından verimli sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Bundan sonra Arkeoloji ve sanat; farklı örneklerle kendi alanlarına hayatlar katarak, yeni oluşumların kayıtlarını, çalışmalarına ya da keşiflerine aktarabilecek, sayısız oluşumların ve yaratıların ortak dilini oluşturabilecektir.en_US
dc.description.abstractAlthough the recorded history does not provide a record to let us watch the thousands of years of life's progress, the meaning of the past may be obtained by following the trails in crafted items. There are many common tracks between the understanding towards production in the ancient era which was created as an ornament and then adopted to life, and the work of today's artists who have an esthetic concern and a struggle to produce more. Vanishing societies have left their legacies to their successors in the forms of worn out records. These findings not only shape the future, but also bring us the remnants of the life in the past. An artwork cannot express or reflect the texture of the nature or the beliefs belonging to another land. In this study, the objective is to study the form in archaeological findings and use these esthetic marks hidden in the details in the works of these initial life forms in their modern applications during their education. For the study, 61 students studying at Necmettin Erbakan University, Faculty of Education of Ahmet Keleşoğlu, Art Teaching Department have been chosen as sample group. These students have used findings from Çatalhöyük Archaeological site to study the form and created experimental work during their Sculpture, Modelling, Technology and Design classes. Their crafting process has been appraised and adopted by all art education students at the Faculty of Education. The process proved to be effective in art work production, achieved by learning about themselves through working with new techniques and materials and through applying and understanding the concepts like art history, archaeology, museum and ceramics interactively. Now Art is able to speak a common language with numerous creations and formations and to transfer the records of past formations to artists' work and discoveries by adding a diverse selection of samples into their areas and lives.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanat Eğitimien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSiten_US
dc.subjectÇatalhöyüken_US
dc.subjectMüze Eğitimien_US
dc.subjectArt Educationen_US
dc.subjectArchaeologyen_US
dc.subjectSiteen_US
dc.subjectÇatalhöyüken_US
dc.subjectMuseum Educationen_US
dc.titleÇatalhöyük arkeolojik sit buluntularının sanat eğitimi ve pratiklerine katkısıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 139644en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record