Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜremiş, Ali
dc.contributor.authorÖzoğul, Fatma Nur
dc.date.accessioned2020-02-25T08:30:19Z
dc.date.available2020-02-25T08:30:19Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-09-08
dc.identifier.citationÖzoğul, Fatma Nur. Konya'da XVIII. yy.'ın I. yarısında Darü'l-Huffazlar. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.(Yüksek Lisans Tezi)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3186
dc.description.abstractAnadolu'ya hakim olmayı başaran Türkiye Selçukluları, İznik'in kaybından sonra başkent olarak seçtikleri Konya'da birçok eğitim kurumu açarak Anadolu'nun kültürel seviyesini geliştirmeyi amaçlamışlardır. Dönemin devlet adamları bu doğrultuda ilmî faaliyetlere öncelik vermiş pek çok mektep, medrese, dârü'l-huffâz vb. yaptırarak, açtıkları bu eğitim kurumları sayesinde insan yetiştirmeye verdikleri önemi göstermişlerdir. Türkiye Selçukluları'ndan sonra Karamanoğulları ve Osmanlılar da eğitime gereken ehemmiyeti vermişler, Konya'yı eğitim-öğretim kurumları ile donatmışlar, bilim adamı ve düşünürler için cazibe merkezi haline getirmişlerdir. Birçoğu günümüze kadar gelemeyen bu kurumlarla ilgili yaptığımız bu çalışmada XVIII. yüzyılda Konya'da bulunan darü'l-huffazlarla ilgili orijinal belgeler tespit edilip değerlendirilmiştir. Bununla bugün adı bile bilinemeyen yahut korunamayan tarihî eserlere karşı gereken ilgi ve hassasiyetin de artırılması amaçlanmıştır. Türkiye Selçukluları, Karamanoğulları ve Osmanlılar Konya'da kurdukları dârül-huffâzlarda öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bu eğitim ocaklarının bakım ve onarımının yapılarak varlıklarını sürdürebilmesi için pek çok vakıf tahsis etmişlerdir. Bu eğitim yerlerinin amacına uygun olarak devam edebilmesi ve düzenli işleyebilmesi için çeşitli vazifeler öngörülmüş ve buraya düzenli olarak görevliler atanmıştır.en_US
dc.description.abstractSeljuks aimed to develop the cultural level of Anatolia by establishing lots of educational centers especially Darü'l-huffazs in Konya which was the capital city after fall of Iznik. The politicians of this era demonstrated their enthusiasm about human by opening different levels of schools as well. Not only Seljuks but also Karamanids and Ottomans paid importance to education and made Konya attractive for scientists and philosophers at later times. In this study, some original documents about Darü'l-huffazs in Konya in the 18th century are founded and evaluated. Furthermore, we aim to increase attention and care for unknown and unprotected historical monuments. Seljuks, Karamanids and Ottomans established such foundations that maintained Darü'l-huffazs and served for children who educated in there. Also some officers were responsible for these educational centers to survive in purpose.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject18. yüzyılen_US
dc.subject18. centuryen_US
dc.subjectDarü`l-Huffazlaren_US
dc.subjectDarü`l-Huffazlaren_US
dc.subjectEğitim kurumlarıen_US
dc.subjectEducation establishmentsen_US
dc.subjectEğitim tarihien_US
dc.subjectEducational historyen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.subjectKonyaen_US
dc.titleKonya'da XVIII. yy.'ın I. yarısında Darü'l-Huffazlaren_US
dc.title.alternativeDaru'l-Huffaz's i̇n the fi̇rst half of the 18'th century i̇n Konyaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 33072en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record