Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCihangir, Ahmet
dc.contributor.authorTürkoğlu, Dilek
dc.date.accessioned2020-03-02T06:45:58Z
dc.date.available2020-03-02T06:45:58Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-09-07
dc.identifier.citationTürkoğlu, Dilek. Cebirsel düşünme becerisi üzerine bir meta – sentez çalışması. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2017 (Yüksek Lisans Tezi)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3197
dc.description.abstractCebirsel düşünme üzerine son yıllarda yapılan araştırmaların çoğunda cebirsel düşünme ve işlem becerilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durum ise cebirsel düşünme becerisi üzerine araştırma yapmaya yöneltmiştir. Araştırmanın amacı; cebirsel düşünme becerisi ile ilgili yapılan çalışmaları, meta-sentez yöntemi ile cebirsel düşünmede ön koşul beceriler ve kritik süreç açısından incelemektir. Bu bağlamda, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinin veri tabanından "cebir" ve "cebirsel düşünme" anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan tarama sonucu yayınlandığı 2005-2016 yılları arasında cebir ile ilgili erişime açık 472 yüksek lisans tezi ile erişime açık 160 doktora tezine, Eğitim Araştırma ve Bilgi Merkezi olan ERIC veri tabanından "algebraic thinking" anahtar kelimesi aranarak erişime açık olan 59 teze, "algebra" kelimesi aranarak ise erişime açık 958 teze, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi olan ULAKBİM resmi sitesinin veri tabanından "cebirsel düşünme" anahtar kelimesi kullanılarak 55 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerden dahil edilme kriterlerine uygun olan 23 çalışma incelenmiş ve sonuçlar araştırmacı önerileriyle desteklenerek sunulmuştur. İncelenen çalışmaların büyük kısmında cebirsel düşünmede, ön koşul beceriler için örüntü genellemelerinin ve kritik süreç olarak da 4-12 yaş aralığının belirtildiği görülmüştür. Bu nedenle, cebirsel düşünme becerisinin gelişimi için okul öncesinden itibaren cebirsel düşünmenin temeli olan örüntü genelleme etkinlikleriyle cebire giriş yapılması yararlı olacaktır. Ayrıca okul öncesi ve ilkokul müfredatlarında örüntülere kavramsal ve işlemsel anlamayı geliştirecek şekilde kapsamlı olarak yer verilmelidir.en_US
dc.description.abstractAlgebraic thinking skills and algebraic achievements seem to be inadequate in the most of the researches in recent years. This leds to the research into algebraic thinking skills. Purpose of research, examine algebraic thinking in terms of prerequisite skills and critical process. In this study, meta-synthesis method was used. In this context, it has been reached published 472 masters dissertation and 160 doctoral dissertation related to algebra which published between 2005 and 2016 by using keywords "algebra" and "algebraic thinking" from the database of Council of Higher Education National Science Center. By searching key word "algebraic thinking" from database ERIC reached 59 dissertation and by searching key word "algebra" reached 958 dissertation. Using key word "algebraic thinking" from database ULAKBİM reached 55 dissertation. 23 research which suitable for inclusion criteria in study are examined and presented with support of researcher. In the large part of studies examined, it has been found that both pattern generalizations for prerequisite skills and critical period is between 4-12 years for algebraic thinking. To improve algebraic thinking skills, it will be useful to begin algebra with pattern activities from beginning of the pre-school because pattern activities have important role in development of algebraic thinking. Therefore, patterns should be comprehensively included in pre-school and primary school curriculum to develop both conceptual and procedural meaning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCebir,en_US
dc.subjectCebirsel Düşünme,en_US
dc.subjectÖrüntü,en_US
dc.subjectMeta-Sentez Metodu.en_US
dc.subjectAlgebra,en_US
dc.subjectAlgebraic Thinking,en_US
dc.subjectPattern,en_US
dc.subjectMeta-Synthesis Method.en_US
dc.titleCebirsel düşünme becerisi üzerine bir meta – sentez çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA meta - synthesis study on algebraic thinking skillen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 48880en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record