Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYağışan, Nihan
dc.contributor.authorKaleli, Nergis
dc.date.accessioned2020-03-04T11:49:35Z
dc.date.available2020-03-04T11:49:35Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-11-09
dc.identifier.citationKaleli, Nergis. Müzik eğitimi anabilim dalı bireysel çalgı keman öğrencilerinin piyano eşlikli çalışma durumlarının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2017 (Yüksek Lisans Tezi)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3239
dc.description.abstractBu araştırmada, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı' nda öğrenim gören, bireysel çalgısı keman olan öğrencilerin, ders, sınav ve konser etkinliklerinde piyano eşliğinin yeri, erişilebilirliği, eşliğin keman eğitimindeki önemi, öğrencilerin piyano eşlikli çalışmaya yaklaşımlarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanıldığı için iki yaklaşıma uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Eşlikli Çalışma Anketi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında, 1.2.3.4. sınıfta öğrenim gören 87 öğrenci, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında keman eğitimi vermekte olan 17 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda öğrencilere anket uygulanmış ve karşılaştırmalı tarama modeli yöntemi kullanılmıştır. Nitel boyutunda ise, öğretim elemanlarına yarı yapılandırılmış görüşme soruları uygulanmıştır. Öğrencilere uygulanan ankette, eşlikli çalışma konusunda öğrencilerin cinsiyetlerine göre manidar bir farklılık bulunamamıştır. Bununla birlikte, sınıf düzeyi arttıkça öğrenciler piyano eşlikle birlikte çalışmanın, solo performanslarına olumlu yönde katkıda bulunacağını düşünmektedir. Araştırmada öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde elde edilen sonuçlar da nicel araştırma sonuçlarını desteklemiştir. Öğretim elemanlarına göre piyano eşlikli çalışmalar, öğrencinin ritmik, armonik ve melodik tüm sorunlarına çözüm bulmada önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte, okullarda fiziki şartların yetersizliği, kadrolu koropetitör olmaması, bilgisayar destekli eşlik imkanlarının yetersiz olması vb. olumsuzlukların da eşlikli çalışmaları olumsuz etkilediği belirtilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, it was aimed to examine the place of piano accompaniment, the accessibility of the piano accompaniment in the lesson, exam and concert activities, the importance of the violin education of the students and the approach of the students to the piano accompanied study. Since both quantitative and qualitative methods were used in the research, semi-structured interview form and Accompanying Study Questionnaire were used in accordance with two approaches. The study group of the study, Konya Necmettin Erbakan University, Gazi University and Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Education Department of Music Education 1.2.3.4. 87 students studying in class, Abant İzzet Baysal University, Atatürk University, Gazi University, Harran University, Konya Necmettin Erbakan University, Mehmet Akif Ersoy University, Muğla Sıtkı Koçman University, Niğde Ömer Halisdemir University, Samsun Ondokuz Mayıs University, Trakya University Music Education Master It constitutes 17 teaching staff who are giving violin education in Science Branches. A questionnaire was applied to the students in the quantitative dimension of the study and a comparative survey model method was used. In the qualitative dimension, semi-structured interview questions were applied to the instructors. In the questionnaire applied to the students, there was no significant difference according to the sex of the students in the accompanied study. However, as the class level increases, students think that working with the piano accompanist will contribute positively to solo performances. The results of semi-structured interviews conducted with the instructors in the research also supported quantitative research results. According to the instructors, piano accompanied studies provide important contributions in finding solutions to all the rhythmic, harmonic and melodic problems of the learners. Nevertheless, there are problems such as inadequate physical conditions, lack of permanent corpo- teteers, inadequacy of computer assisted accompaniment, etc. negativities were also negatively affected by the accompanying studiesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKeman,en_US
dc.subjectKeman Eğitimi,en_US
dc.subjectPiyano eşlik.en_US
dc.subjectViolin,en_US
dc.subjectViolin Education,en_US
dc.subjectPiano Accompaniment.en_US
dc.titleMüzik eğitimi anabilim dalı bireysel çalgı keman öğrencilerinin piyano eşlikli çalışma durumlarının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of piano accompanied working situations of individual musical instrument violin students according to student and teacher's opinionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 125967en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record