Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUyanık, Osman
dc.contributor.authorGürler, Hilal
dc.date.accessioned2020-03-11T05:39:12Z
dc.date.available2020-03-11T05:39:12Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-05-11
dc.identifier.citationGürler, H. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin A1-A2 seviyesine uyarlanması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3273
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1-A2 seviyesindeki öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir kaynak oluşturmaktır. Özellikle son yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye talep artmış ve bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak bu konuyla ilgili olarak alanda eksikliği hissedilen birçok konu olduğu görülmektedir. Bunlardan biri de yabancı öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesini sağlayacak seviyeye uygun okuma metinlerinin eksikliğidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan A1-A2 düzeyindeki öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği seviyede bir kaynak oluşturmayı amaçlayan bu çalışmanın evrenini Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyeleri, örneklemini ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan "Sait Faik Abasıyanık- Seçme Hikâyeler" isimli kitapta yer alan beş hikâye (Bir İlkbahar Hikâyesi, Ben Ne Yapayım, Zemberek, Son Kuşlar, Hişt Hişt) oluşturmaktadır. Araştırmanın Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin A1-A2 seviyesine uygunluğunu tespit etme ve bu seviyelere uygun olmayan dil bilgisi yapılarını değiştirerek söz konusu seviyedeki öğrencilere yardımcı okuma metinleri hâline getirme olmak üzere iki basamağı vardır. Araştırmanın birinci basamağında tarama modeli kullanılmış, ikinci basamağında ise Sait Faik Abasıyanık'ın seçilen beş hikâyesi A1-A2 seviyesine uyarlanmıştır. Hikâyelerin uyarlanması Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metnine göre hazırlanmış olan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti'nde yer alan A1-A2 seviyesindeki dil bilgisi konuları ve okuma kazanımlarına göre yapılmıştır. Ayrıca her hikâye için öğrencilerin düzeyine uygun etkinlikler hazırlanarak hikâyelerin sonuna eklenmiştir. Hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin anlama-yorumlama becerilerinin geliştirilmesi ve kalıcı öğrenmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra her hikâyenin sonuna Türkçe-Türkçe sözlük eklenmiştir. Sözlükteki kelimelerden söz konusu dil bilgisi yapılarıyla tanımlanmaya uygun olan kelimelerin tanımı yapılmış, diğer kelimelere ise örnek cümleler yazılmıştır. Bu çalışma ile yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A1-A2 seviyesindeki öğrencilerin okuma becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bir kaynağın oluşturulması ve Türk edebiyatının önemli hikâyelerinden bazılarının yabancılar için Türkçe öğretimi alanına kazandırılması hedeflenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to provide a source that will contribute to the development of the reading skills of the students at level A1-A2 (beginner-elementary) who are learning Turkish as a foreign language. The demand for learning Turkish as a foreign language has increased especially in recent years and the studies carried out in this field has accelerated. However, it is clear that there are a lot of issues that are lacking in the field regarding this topic. One of these is the lack of appropriate reading texts that will enable foreign students to develop their reading skills. Sait Faik Abasıyanık's stories constitute the population and five stories (Bir İlkbahar Hikâyesi, Ben Ne Yapayım, Zemberek, Son Kuşlar, Hişt Hişt) from the book titled "Sait Faik Abasıyanık - Selected Stories" published by Isbank Culture Publications constitute the sample of this study which aims to create a source that the students at A1-A2 levels who are learning Turkish as a foreign language can easily understand. There are two steps in the research: determining the suitability of Sait Faik Abasıyanık's stories to A1-A2 levels and changing the language structures that are not appropriate for these levels and making them texts that help the students at this level. In the first step of the research, the screening model was used and in the second step, five selected stories of Sait Faik Abasıyanık were adapted to A1-A2 levels. The adaptation of the stories was made according to the grammar topics and reading achievements at A1-A2 levels in the New Hittite Turkish Teaching Set for Foreigners prepared according to the Common European Framework of Reference for Languages. In addition, activities appropriate to the level of the students were prepared for each story, and added to the end of the stories. It is aimed to develop students' comprehension and interpretation skills and provide permanent learning with these activities. Besides this, a Turkish-Turkish dictionary was added at the end of each story. The words that were appropriate to be defined by the grammar structures were defined while example sentences were written for other words. With this study, it was aimed to create a source that will contribute to the development of reading skills of the students at A1-A2 levels who learn Turkish as a foreign language and to introduce some of the important stories of Turkish literature to the field of teaching Turkish for foreigners.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil,en_US
dc.subjectYabancı dil,en_US
dc.subjectA1-A2 seviyesi,en_US
dc.subjectOkuma becerisi,en_US
dc.subjectHikâye.en_US
dc.subjectLanguage,en_US
dc.subjectForeign language,en_US
dc.subjectA1-A2 levels,en_US
dc.subjectReading skills,en_US
dc.subjectStoryen_US
dc.titleYabancılara Türkçe öğretiminde Sait Faik Abasıyanık'ın hikâyelerinin A1-A2 seviyesine uyarlanmasıen_US
dc.title.alternativeAdaptation of Sait Faik Abasıyanık's stories to A1-A2 (Beginner-elementary) levels in teaching Turkish to foreignersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 140234en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record