Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Bünyamin
dc.contributor.authorErdoğan, Güneş
dc.date.accessioned2020-03-13T11:19:48Z
dc.date.available2020-03-13T11:19:48Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-06-17
dc.identifier.citationErdoğan, G. (2017). Lise matematik öğretmenlerinin noktada türev ve türev fonksiyonu hakkındaki kavram imajları. (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3285
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; lise matematik öğretmenlerinin noktada türev ve türev fonksiyonu hakkında sahip oldukları kavram imajlarını ortaya koymaktır. Katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan 30 öğretmenden oluşmuştur. Öğretmenlerden 15'inin görev yılının 1 ile 5 yıl arasında olan ve diğer 15 kişinin ise 5 ve 5 yıldan daha fazla süredir görev yapıyor olması dikkate alınacaktır. Öğretmenlerin çalışmaya katılmalarında gönüllülük esas alınmıştır. Veriler; gözlemler, uygulama formu olan yazılı doküman ve klinik mülakat ile toplanmıştır. Yapılan klinik mülakatlarda öğretmenlerin kavram imajlarını ortaya çıkarmaya yönelik görüşme sorularına yer verilmiştir. Tall ve Vinner (1981) tarafından geliştirilen kavram imajı ve kavram tanımı yapısı baz alınarak çalışmanın verileri elde edilmiştir. Toplanan verilerde öğretmenlerin türev kavramı ile ilgili sahip oldukları kavram tanımları, türev kavramı ile ilgili kavram imajları, türev fonksiyonu hakkındaki kavram imajlarının neler olduğu sorgulanmıştır. Toplanan veriler ve yapılan analizlere bakıldığında, çoğu öğretmenin türev hakkındaki sorulara ezbere yazılan formüller, klişeleşmiş birkaç sözle yanıt verdiği görülmüştür. Elde edilen bulgulardan bu öğretmenlerin türev kavramı ve türev fonksiyonu hakkında yeterli kavram bilgisine sahip olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, araştırmanın bulgularına göre türev hakkında genel bir bilgi vermekte zorlanan öğretmenler noktada türev yardımıyla türevi açıklamaya çalışmışlardır. Tüm bu bilgiler ışığında; araştırmanın literatüre, lisans öğretim programı ve lise müfredatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın bu konuda araştırma yapmak isteyen eğitimcilere yol göstereceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIntention of this research is exhibiting the concept image about derrivation at point and derrivation function of high school mathematic teacher's. The participants consist of 30 teachers who working in the ministry of education. Half of the participants have job experience over 5 years and the other half of the participants have jobs experience under the 5 years. Volunteerism was taken as the basis for teachers' participation in the work. The datas obtaining with investigations, interview form and clinical interview. Questions were included which exposeing for concept images of teachers in the clinical interviews. The datas of this work obtained using the structure of concept image and definition of concept who developed by Tall and Vinner in 1981. What the teachers' was questioned information about definitions of concept, derrivation concept and definitions of related concept and concept image of derrivation's function in collected data. Most of the teachers are answered with formulas by rote and stereotyped some statements when looking to collected data and their analysis. This teachers haven't got enough concept informations about definition of the derrivation and derrivation function accordind to the findings. Furthermore, according to the findings the teachers who slogged on giving general info of derrivation are struggled with derrivations at point for explaining of derrivation. According to the all of datas and informations, this reseach contribute to curriculum of high school, curriculum of mathematic education faculty and literature. Additionally, this work contribute to educationalists who want to make reseach on this topic.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürev kavramı,en_US
dc.subjectTürev fonksiyonu,en_US
dc.subjectKavram imajı,en_US
dc.subjectLise matematik öğretmeni.en_US
dc.subjectConcept of derrivation,en_US
dc.subjectDerrivation function,en_US
dc.subjectConcept image,en_US
dc.subjectHigh school mathematics teachers.en_US
dc.titleLise matematik öğretmenlerinin noktada türev ve türev fonksiyonu hakkındaki kavram imajlarıen_US
dc.title.alternativeConcept image about derrivation at point and derrivation function of high school mathematics teachersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 19827en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record