Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOkur, Ayşe
dc.contributor.authorBozok, Barış
dc.date.accessioned2020-06-17T07:55:58Z
dc.date.available2020-06-17T07:55:58Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-10-31
dc.identifier.citationBozok, B. (2018). Görsel sanatlar ve arkeoloji işbirliği ile gerçekleştirilen kültürel miras eğitiminin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi . (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3398
dc.description.abstractÖZET Bu araştırmanın amacı, arkeolojik sit alanlarında yaşamına devam eden 11-15 yaş grubu öğrencilerin, kültürel mirası tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının gerçekleşmesine yönelik hazırlanan eğitim paketinin etkinliğinin ölçülmesidir. Araştırma Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti kazı alanında gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma desenine göre hazırlanan bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğrencilere bir arkeolog eşliğinde alan gezisi ve teorik anlatımdan oluşan bir eğitim uygulanmıştır. Bu eğitim herhangi bir uygulamalı eğitimi kapsamamaktadır. Deney grubuna ise hazırlanan deneysel eğitim paketi uygulanmıştır. Bu eğitimin kontrol grubuna uygulanan eğitimden farkı, içinde arkeoloji ve görsel sanatlar alanlarından uygulamalı eğitimlerin olmasıdır. Bunlar; arkeolojik kazıya katılmak, resim yapmak, kil tablet üzerine kazıma yapmak vb. uygulamaları ve kelime avı, ben kimim vb. oyunları içermektedir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde deney ve kontrol gruplarına uygulanan Başarı Testi ve Tutum Ölçeği puanlarının, gruplar arasındaki farkını belirlemek için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Çalışmada örgün eğitim dışında, görsel sanatlar ve arkeoloji işbirliği ile farklı ortamlarda verilen, kültürel miras eğitiminin, öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen bulgulara göre, görsel sanatlar ve arkeoloji işbirliği ile uygulanan eğitim paketinin, öğrencilerin kültürel mirası tanıma ve sahip çıkmaya yönelik kazanımlar elde etmesinde deney grubu lehine anlamlı farklılığın oluştuğu sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractSUMMARY The aim of this research, called " The Effect of Cultural Heritage Education on The Academic Success and Attitude of Students With The Cooperation of Fine Arts and Archeology ", is to measure the effectiveness of the experimental training package prepared with regards to the capability of the students aged 11-15 living in archaeological sites to recognize the cultural heritage and protect it. The research was carried out in the excavation area of Aizanoi Ancient City in the Çavdarhisar District of Kütahya. Quantitative data collection method was used in the research and pre-test and post-test control group designs were used. The students in the control group received a field trip and a theoretical lecture accompanied by an archaeologist. This training does not cover any practical training. Experimental training package was applied to experimental group. The difference between this training and the education applied to the control group is that there are practical trainings in the fields of archeology and visual arts. These; to participate in archaeological excavations; applications and word hunt, who am I, etc. Includes games. Independent groups t-test was used to determine the difference between the scores of the Achievement Test and Attitude Scale scores applied to experimental and control groups in the analysis of the obtained data. Whether the cultural heritage education, which is given in different environments with visual arts and archeology cooperation, affect students' success and attitudes was determined. According to the findings obtained in the research; the visual arts and archeology cooperative experimental training package applied gave results in favor of the experimental group with regards to increasing their capability of the students aged 11-15 living in archaeological sites to recognize the cultural heritage and protect it. Based on the results obtained, suggestions were made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGörsel sanatlar eğitimi,en_US
dc.subjectVisual arts education.en_US
dc.titleGörsel sanatlar ve arkeoloji işbirliği ile gerçekleştirilen kültürel miras eğitiminin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of cultural heritage education on the academic success and attitude of students with the cooperation of fine arts and archeologyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.authorIDYazar: 40454en_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 207887en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record