Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSülükçü, Yusuf
dc.contributor.authorSeyhan, Leyla
dc.date.accessioned2020-07-09T07:02:43Z
dc.date.available2020-07-09T07:02:43Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-29
dc.identifier.citationSeyhan, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi için Avrupa ortak öneriler çerçevesindeki bağlamlardan hareketle Türkçenin temel söz varlığının belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3434
dc.description.abstractTürkçenin yabancılara öğretimi günümüzde önemi giderek anlaşılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçenin uzun yıllar ihmal edilen bir alanı olan yabancılara Türkçe öğretimi; değişen dünya, küreselleşme, çok dilli insan yetiştirme gibi pek çok nedenden dolayı ilgi görmeye başlamıştır. Bu çalışma, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesindeki (CEFR) bağlamlardan hareketle sözlü Türkçe'nin kelimelerini tespit etmek ve bağlamlara özgü kelimeleri bulmak için hazırlanmıştır. Çalışma uygulamalı araştırma yöntemine göre hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, Türkçenin temel söz varlığına yönelik yapılmış çalışmalara katkı sağlamak ve -daha önce yapılmamış olan- bağlamlardan yola çıkarak kelime tespitini gerçekleştirmektir. Çalışma için farklı şehirlerden ses verileri toplanmış ve analiz edilmiştir. Çalışmada 11.169 kelimeden oluşan ses verileri incelenmiştir. Elde edilen kelimeler, bağlamlara ayrılarak sınıflandırılmış ve sıklıkları incelendikten sonra her bağlam için bağlama özgü kelimeler ayrıca listelenmiştir. Bağlamlarda yer alan deyim, atasözü, birleşik filler gibi birleşik yapılar ayrıca her bağlamdan sonra listelenmiştir. Çalışmada bulunan edat grubuna ait yapıların listesi ayrıca verilmiştir. Bütün çalışmada elde edilen veriler beraber incelenmiş ve son bir analiz daha yapılarak listelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular sözlü Türkçenin söz varlığı alanında yapılmış olan Ufuk Aşık'ın çalışması ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada ilk yüz kelime arasında 54 kelimenin ortak olduğu görülmüştür. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Kelime listeleri araştırmacılara kolaylık sağlamsı açısından her bağlamdan sonra önce alfabetik sıralı, daha sonra ise sayısal sıralı bir biçimde sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe teaching of Turkish to foreigners is seen as an area that becomes increasingly important at the present day. The teaching of Turkish to foreigners which is neglected area of Turkish language for many years started to attract attention for many reasons such as changing world, globalizatin and education of multilingual people. This study was prepared to identify verbal Turkish words and contextul word by using the contexts from Common Europe Advices for Languages Framwork (CEFR). It was prepared according to practical researc techniques. The aim of this study is to contribute the studies which are made for Turkish vocabulary and to identify he world determination from the contexts that have not been done before. Sounds recordings (datas) from differents cities were collected and analyzed for this study.In this study, sound recordings including 11169 words are exhausted. The words obtained were categorized into contexts and after exhausting their frequencies, the words which belong to context were listed seperately for each context. Also, Compound structures such as phrases, proverbs and compund words were listed after each context. In this study there is also a list of structures that belong to preposition grups. All of the datas obtianed in this study were anlayzed together and it was listed whit a final analysis. The study consists of six parts. Firstly Word lists are presented in alpabetical order and then in numerical order after contexts in terms of conveinence for researchers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa Diller İçin Ortak Başvuru Çerçevesi,en_US
dc.subjectCommon European Framework of Reference for Langugage,en_US
dc.subjectDil öğretimi,en_US
dc.subjectLanguage teaching,en_US
dc.subjectSöz varlığı,en_US
dc.subjectVocabulary,en_US
dc.subjectTürkçe eğitimi,en_US
dc.subjectTurkish education,en_US
dc.titleYabancılara Türkçe öğretimi için Avrupa ortak öneriler çerçevesindeki bağlamlardan hareketle Türkçenin temel söz varlığının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the Turkish basic vocabulary using cefr context to teach Turkish to the foreignersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 47417en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record