Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeçer, Zarife
dc.contributor.authorDedeoğlu, Sezin
dc.date.accessioned2020-07-10T07:51:35Z
dc.date.available2020-07-10T07:51:35Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-30
dc.identifier.citationDedeoğlu, S. (2018). MEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori programına göre eğitim alan çocukların bilişsel gelişim ve sosyal yetkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3445
dc.description.abstractBu araştırmada çalışma grubunu oluşturan Montessori programı ve MEB programı ile okul öncesi eğitim alan deneme ve kontrol grubu çocukların Bilişsel gelişim ve Sosyal yetkinliklerini karşılaştırmalı olarak incelemek amaçlanmıştır. Araştırma çalışma grubunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İhsan Doğramacı Anaokulunda Montessori programı ile okul öncesi eğitimi alan 20 ,Esentepe Koleji Anasınıfında MEB programı ile okul öncesi eğitimi alan 20 kontrol olmak üzere toplamda 40 çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Marmara Gelişim Ölçeğinin alt ölçeği olan Bilişsel Gelişim Ölçeği ve Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30) Ölçeği kullanılmıştır. Testler deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olmak üzere uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli sıralar testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; bilişsel gelişim ölçeği son test puanlarının kontrol grubu lehinde bir farklılaşma gösterdiği, Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 (SYDD-30)ölçeğinin sosyal yetkinlik, Saldırganlık ve Kaygı alt ölçeklerinin son test puanlarında ise anlamlı farklılık bulunamamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, Montessori curriculum and MEB curriculum(Ministry of Education Preschool Education Curriculum ) which constitute the study group and control group who took pre-school education aimed to examine the children's cognitive development and social competence comparatively. The research study group consists of 40 children, 20 of whom are in pre-school education at the Montessori curriculum in Selcuk University School of Health Sciences Faculty Ihsan Dogramaci Application Kindergarden School, 20 of which are MEB curriculum (Ministry of Education Preschool Education curriculum) at Esentepe College Kindergarden and 20 of which are in pre-school education. The Cognitive Developmental Scale and the Social Competence and Behavior Evaluation-30 (SYDD-30) Scale were used as the subscale of the Marmara Developmental Scale in order to collect data in the study. The tests were performed to the experimental and control groups as pre- and post-test. Mann Whitney U test and Wilcoxon Marked rank test were used for the analysis of the obtained data. When the findings of the research are examined; There was no significant difference in the scores of Social Competence and Behavior Evaluation-30 (SYDD-30) social competence, Aggression and Anxiety subscales, whereas cognitive development scale post test scores showed differentiation in favor of the control group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul Öncesi Eğitim,en_US
dc.subjectMontessori Programı,en_US
dc.subjectBilişsel Gelişim,en_US
dc.subjectSosyal Yetkinlik,en_US
dc.subjectKaygı,en_US
dc.subjectSaldırganlık.en_US
dc.subjectPre-school Education,en_US
dc.subjectMontessori Program,en_US
dc.subjectCognitive Development,en_US
dc.subjectSocial Competence,en_US
dc.subjectAnxiety,en_US
dc.subjectAggression.en_US
dc.titleMEB okul öncesi eğitim programı ve Montessori programına göre eğitim alan çocukların bilişsel gelişim ve sosyal yetkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeComparative study of cognitive development and social competence of children according to MEB curricilum and Montessori curricilumen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 33914en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record