Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇiftçi, Sabahattin
dc.contributor.authorŞimşek, Aydan
dc.date.accessioned2020-08-28T07:59:33Z
dc.date.available2020-08-28T07:59:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-22
dc.identifier.citationŞimşek, A. (2019). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3646
dc.descriptionYüksek Lisans Tezi.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, 2005–2017 yılları arasında ülkemizde Hayat Bilgisi ve 2010-2017 yılları arasında Sosyal Bilgiler eğitimi alanında tamamlanmış olan lisansüstü tezlerin odaklandığı konuları, örneklemlerini, araştırmaların yöntemsel boyutlarını ve ulaşılan sonuçları inceleyerek Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler eğitimi araştırmalarının Türkiye'de ne durumda olduğunu belirlemek ve araştırmacılara bu anlamda rehber olmaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan 'doküman analizi tekniği' kullanılmıştır. Veri analiz tekniği olarak ise içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanının evrenini, Türkiye'de 2005 yılından 2017 yılına kadar 'Hayat Bilgisi' ve 2010 yılından 2017 yılına kadar 'Sosyal Bilgiler' anahtar sözcüklü YÖK Tez Merkezi' ne ulaştırılmış lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmada 'Hayat Bilgisi' anahtar sözcüklü 93 teze ulaşılmış ve 'Sosyal Bilgiler' anahtar sözcüklü 2010-2017 yılları arası 201 teze ulaşılmıştır ancak bunlardan ilkokula ait olanlar araştırmaya dâhil edilmiştir ve incelenecek tez sayısı 146' ya düşürülmüştür. Araştırma sonucunda lisansüstü tezlerin en fazla yayınlandığı yılın 2010 yılı olduğu, üniversitelere göre dağılımına bakıldığında Gazi Üniversitesinin birinci sırada yer aldığı, yayınlanan lisansüstü tezlerden en fazla yüksek lisans düzeyinde tezin olduğu, kadın araştırmacıların erkek araştırmacılardan daha fazla olduğu, nicel araştırma türünün daha çok araştırmacılar tarafından tercih edildiği, en fazla üzerinde çalışılan örneklem grubunun ilkokul öğrencileri olduğu ve en çok üzerinde çalışılan konunun öğretim strateji, yöntem ve tekniği olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the situation of researches on social sciences education and life sciences education by investigating results, methodical dimensions, samplings and focus subjects of graduate thesis that has completed on the field of social sciences education between years of 2010-2017 and life sciences education between years of 2005- 2017 and guide for researchers. In this research, 'The Analysis of Documents Technique'which is one of the qualitative research patterns and convenient for the nature of this research is used. 'Content Analysis Technique'is used as data analysis technique. The literature consists of the graduate thesis with keywords 'Hayat Bilgisi'from 2005 to 2017 and 'Sosyal Bilgiler'from 2010 to 2017 in Turkey which is sent to Thesis Center of CoHE (Council of Higher Education). In the research, 93 thesis with the keyword 'Hayat Bilgisi'and 201 thesis with the keyword 'Sosyal Bilgiler'written between the years of 2010 and 2017 was found but only the thesis relevant to elementary education was counted in the research and the number of the thesis to examine was reduced to 146. At the end of this research, these results were founded that the most number of thesis were published in 2010, most of them were published by Gazi University, most of them were master thesis, most of the researchers were women, qualitative research was prefered by most of the researchers, the sample group worked on most elementary students and the subject worked on most was teaching strategy, method and technique.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayat bilgisien_US
dc.subjectsosyal bilgileren_US
dc.subjectlisansüstü tezleren_US
dc.subjectLife sciencesen_US
dc.subjectsocial scienceen_US
dc.subjectgraduate thesisen_US
dc.titleHayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn analysis of post-graduate theses related to life sciences and social studies course in terms of some variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 57943en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record