Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Atila
dc.contributor.authorBenli, Hamdi
dc.date.accessioned2020-08-28T08:00:25Z
dc.date.available2020-08-28T08:00:25Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-22
dc.identifier.citationBenli, H. (2018). Ortaokulların stratejik planlarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3647
dc.description.abstractKamu kurumlarının 5018 sayılı kanun gereğince stratejik plan yapmaları zorunludur. Bu araştırmada ortaokulların stratejik planları incelenmiştir. Okulların stratejik planlarındaki hazırlık aşaması, mevcut durum analizi aşaması, geleceğe yönelme aşaması, izleme ve değerlendirme aşamasındaki ifadelerinin benzerlik ve farklılıkları belirtilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde, problem durumu ortaya konulmuş ve araştırmanın amacı ve araştırmanın önemine dair bilgiler verilmiştir. Sonrasında kuramsal çerçeve ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Ortaokulların "meb.k12.tr" uzantılı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait resmi internet sitelerinden stratejik planlarına ulaşılmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümleme yapılmıştır. Okulların stratejik planları hazırlık aşaması, mevcut durum analizi aşaması, geleceğe yönelme aşaması, izleme ve değerlendirme aşaması ana başlıklarına ayrılmıştır. Her bir maddenin benzer ve farklı temaları belirtilmiştir. Araştırma sonucunda okulların hazırlık aşaması ile mevcut durum analizlerini yaparken özgün okul verilerine yer vererek farklı içeriklere sahip analizler gerçekleştirdiği fakat geleceğe yönelme, izleme ve değerlendirme başlıkları altında birebir örtüşen cümlelere yer vererek özgünlüklerini kaybettikleri görülmüştür. Okulların stratejik planlama ekibi özgün çalışmalar ortaya koymalıdır. İyileşmenin sağlanabilmesi için okulların stratejik planlarında izleme ve değerlendirme aşamasına özgün olarak yer vermesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractAccording to the law numbered 5018, it is imperative that public institutions make a strategic plan. In this research, the strategic plans of the secondary schools have been examined. The similarities and differences of the statements of preparation, current situation analysis, future orientation, monitoring and evaluation phases have been stated. In the introduction part of the study, the problem situation has been put forward and the purpose and the importance of the research have been given. Afterwards, the theoretical framework and related researches have been given. The strategic plans of the official internet sites belonging to the Ministry of National Education with the extension of "meb.k12.tr" of secondary schools have been reached and analyzed by content analysis method. Schools' strategic plans have been divided into the main stages of preparation, the current situation analysis, future orientation and the monitoring and evaluation phases. Similar and different themes of each item have been mentioned. As a result of research, schools have conducted analyzes with different contents by taking place distinctive school data while making the preparation period and the program and current situation analyzes but schools have lost their originality by placing overlapping sentences under the headings of future orientation, monitoring and evaluation. Schools' strategic planning team should put forward original work. It is necessary for the schools to include in their strategic plans the distinctive monitoring and evaluation in order to be able to repeat the success-enhancing activities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik planen_US
dc.subjectEğitim kurumlarında stratejik planlama sürecien_US
dc.subjectİçerik analizien_US
dc.subjectStrategic planen_US
dc.subjectStrategic planning process in educational institutionsen_US
dc.subjectContent analysisen_US
dc.titleOrtaokulların stratejik planlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining of strategical plans of secondary schoolsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 0000-0003-0904-4336en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record