Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüler, Gökalp Özmen
dc.contributor.authorTekin, Zahide
dc.date.accessioned2020-09-04T11:39:53Z
dc.date.available2020-09-04T11:39:53Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-20
dc.identifier.citationTekin, Z. (2018). Türkiye için endemik bir tür olan Nepeta congesta var. congesta'nın (Lamiaceae) antioksidan özelliklerinin ve enzim inhibitör etkisinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3715
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye için endemik bir tür olan Nepeta congesta var. congesta'nın (Lamiaceae) antioksidan özellikleri ve enzim inhibitör etkisi değerlendirilmiştir. Bitkisel materyallerin antioksidan kapasitesinin belirlenmesinde sadece bir metot ile çalışılması yeterli olmadığı için birden fazla sayıda metot kullanılmaktadır. Bu çalışmada; total antioksidan kapasite (fosfomolibdat), DPPH (2,2 -difenil-1-pikrilhidrazil) metodu, ABTS metodu, demir ve bakır indirgeme gücü metotları (FRAP, CUPRAC) ve metal şelatlama testleri uygulanmıştır. Ayrıca bu metotlara ilave olarak özütlerin toplam fenolik ve flavonoid içerikleri de çalışılmıştır. Bu çalışmada, Nepeta congesta var. congesta'nın (Lamiaceae) metanolik ekstraktının enzim inhibitör özellikleri de araştırılmıştır. Bu amaçla, bu ekstraktın anti-kolinesteraz, anti-tirozinaz, anti-amilaz ve anti-glukozidaz etkisi incelenmiştir. Ekstraktın asetilkolinesteraz ve butrilkolinesteraz inhibitör aktiviteleri sırasıyla 2.69 ve 2.99 mgGALAE / g olarak bulunmuştur. Ekstraktın antitrozinaz etkisi 30.29 mgKAE / g olarak bulunmuştur. Metanolik ekstraktın a-amilaz ve a-glukozidaz inhibitör aktiviteleri sırasıyla 0.36 ve 0.67 mmolACAE / g özüt olarak belirlenmiştir. Sonuçlara göre Nepeta congesta var. congesta, antioksidanların ve doğal enzim inhibitörlerinin değerli bir kaynağı olarak düşünülebilir. Tüm bunlar dikkate alındığında bu çalışma bu tür üzerine yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacak niteliktedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, antioxidant properties and enzym inhibitory effect of Nepeta congesta var. congesta (Lamiaceae), a species endemic to Turkey were evaluated. In determining the antioxidant capacity of plant materials, it is not sufficient to study only one method, so more than one method is used. In this study; total antioxidant capacity (fosfomolibdat), DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method, ABTS method, iron and copper reduction potency methods (FRAP, CUPRAC) and metal chelating were applied. In addition to these methods, the total phenolic and flavonoid contents of the extracts were also studied. In this study, enzyme inhibitory properties of methanolic extract from Nepeta congesta var. congesta (Lamiaceae) were also investigated. For this purpose, anti-cholinesterases, anti-tyrosinase, anti-amylase and anti-glucosidase effect of this extracts were studied. Acetylcholinesterase and butrylcholinesterase inhibitory activities of the extracts were found to be 2.69 and 2.99 mgGALAE/g extract, respectively. Anti-tyrosinase effect of the extract was 30.29 mgKAE/g extract. α-amylase and α-glucosidase inhibitory activities of the metanolic extract were determined as 0.36 and 0.67 mmolACAE/g extract, respectively. Nepeta congesta var. congesta can be considered as a valuable source of antioxidants and natural enzyme inhibitors according to the results. When all this is taken into account, this work will shed light on other work on this species.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntioksidanen_US
dc.subjectEnzim inhibisyonuen_US
dc.subjectLamiaceaeen_US
dc.subjectNepeta congestaen_US
dc.subjectAntioxidanten_US
dc.subjectEnzyme inhibitionen_US
dc.titleTürkiye için endemik bir tür olan Nepeta congesta var. Congesta'nın (Lamiaceae) antioksidan özelliklerinin ve enzim inhibitör etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of antioxidant properties and enzym inhibitory effect of Nepeta congesta var. congesta (Lamiaceae), a species endemic to Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 42730en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record