Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarabörk, Kazım
dc.contributor.authorKılınçarslan, Belkız
dc.date.accessioned2020-09-08T12:30:24Z
dc.date.available2020-09-08T12:30:24Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-07-14
dc.identifier.citationKılınçarslan, B. (2009). Orhan Veli'nin şiirlerinde kelime sıklığı üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3729
dc.description.abstractBu çalışma bir tespit çalışmasıdır. Yöntem bölümünde belirlenen esaslara göre Orhan Veli'nin şiir kitabında yer alan kelimelerin tamamı incelenmiştir.Orhan Veli şiirlerindeki kelime hazinesinin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersi müfredatına katkı sağlayacağı, bu derslerde yapılan çeşitli dil etkinliklerinde öğrencilerin kelime hazinesinin gelişmesi bakımından şiirlerde kullanılan kelimelerin öneminin büyük olduğu varsayılmıştır.Günlük hayatta kullandığımız kelimelerin sayısının birkaç yüz kelimeden ibaret kaldığı araştırmalarla tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeyi ilköğretim çağındaki çocuklarla kıyasladığımız zaman bu dönemdeki çocukların çok daha az kelimeyle iletişim kurdukları kaçınılmaz sonuç olacaktır.Bu doğrultudan hareketle çalışmamızda Orhan Veli'nin şiirleri esas alınarak bu şiirlerde geçen kelimelerin sıklık oranı ve sık kullanılan kelimelerden ilköğretim öğrencilerinin kelime hazinesini zenginleştirmede nasıl yararlanılabileceği konusunda tespitler ve öneriler yapılmıştır.Çalışmada, imlâ bakımından kelimeler, Orhan Veli'nin ?Bütün Şiirleri? kitabındaki yazılış şekillerine bağlı kalınarak kullanılmıştır.Çalışma, Orhan Veli Kanık'ın ?Bütün Şiirleri? adlı kitabındaki kök ve gövde halindeki kelimeler ve birleşik kelimelerden oluşan sıklık tablosu oluşturulmuştur.Çalışmanın giriş bölümünde; çalışmanın amacı, önemi ve yöntemi belirtilmiştir. Birinci bölümde kelime sıklığı hakkında ve bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmiş ve Orhan Veli'nin hayatı, edebî kişiliği, şiir dili ve şiirlerinde kullandığı kelime sıklığının şiirlerine kattığı ahenk ele alınmıştır. İkinci bölümde Orhan Veli'nin şiir kitabındaki tüm kelimelerden oluşan ?kelime sıklığı? çalışması yapılmıştır. Üçüncü bölümde Orhan Veli'nin şiirlerinde geçen kelimelerin ilköğretim öğrencilerinde kelime hazinesinin zenginleştirilmesine yönelik 6.-7.-8. sınıfları kapsayan etkinlik örnekleri verilmiştir. Sonuç ve değerlendirmeyle çalışma sona ermiştir.en_US
dc.description.abstractThis is a kind of determination study. All of the words placed in Orhan Veli's book were examined following the basis indicated in the 'method part'.It was assumed that the vocabulary in the poems of Orhan Veli would make contribution to Turkish lesson curriculum of primary school second grade students and the vocabulary in these poems had great importance in terms of developing vocabulary of students through various activities done in these lessons.It was determined as a result of researches that the vocabulary we used in daily life was limited to a few hundred words. When this evaluation was compared to primary school children, it would be an inevitable fact that they communicated through fewer words.Based on Orhan Veli's poems, this study includes assessments and advices about how we can make use of the frequency of words and frequently used words in these poems to promote vocabulary development of primary school children. In the study the words were used in compliance with the spelling forms in the book of Orhan Veli "Bütün Şiirleri". Furthermore, a frequency table including word roots, stems and compund words was made. Alien words which weren't compound were handled in the simple words group.In the introduction of work, it is determined to work?s aim and method. In the first part, It gives information about word frequency and studies about this topic. And also, It mentions about Orhan Veli?s life, his literary individuality, his language of poem and his frequency of word which is adding harmony in his poems.In the second part, There is a study about ``Word frequency?? with forming all words in Orhan Veli?s poetry book.In the third part, the examples are given which covering classroom activities to rich for word power in the words of Orhan Veli's poetry according to the primary school students which related to the 6th, 7th, 8th, grades.The work ends with result and evaluation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrhan Veli Kanıken_US
dc.subjectKelime sıklığıen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectword frequency and poemen_US
dc.titleOrhan Veli'nin şiirlerinde kelime sıklığı üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA study on word frequency in Orhan Veli's poemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record