Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBotsalı, A.Reha
dc.contributor.authorKarabayır, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2020-09-14T12:25:37Z
dc.date.available2020-09-14T12:25:37Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.citationKarabayır, A.N. Bulanık AHP-bulanık TOPSIS yöntemleri entegrasyonu ile tedarikçi seçim problemi ve uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3798
dc.description.abstractGünümüzde işletmelerin daha çok müşteri odaklı çalışması, Tedarik Zinciri Yönetimi konusunun daha da önem kazanmasına sebep olmuştur. Artan ve sürekli değişen müşteri taleplerine zamanında cevap vermek isteyen işletmeler, bunu sağlamak için ihtiyaçlarını karşılayacak tedarikçilerle çalışmak istemekte ve en uygun tedarikçi ya da tedarikçilerin belirlenmesi problemi ortaya çıkmaktadır. Tedarikçi seçimi, yapısı gereği çok kriterli karar verme problemi olup işletmeler için stratejik öneme sahiptir. Bu çalışmada ilk olarak tedarikçi seçiminde kullanılacak kriterler uzman kişilerin katılım sağladığı anketler aracılığıyla belirlenmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda inşaat sektörü için 7 ana kriter ve 24 alt kriter, otomotiv sektörü için 6 ana kriter ve 26 alt kriter belirlenmiştir. Kriterler belirlendikten sonra her iki sektörde de ikişer işletmede uygulama yapılmıştır. Bulanık AHP ile kriter ağırlıkları hesaplanıp daha sonra bulanık TOPSIS ile tedarikçiler sıralanmıştır ve her bir işletme için en uygun tedarikçi seçilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, more customer-focused operation of businesses has made Supply Chain Management more important. Businesses that want to respond to increasing and ever-changing customer demands in a timely manner want to work with suppliers to meet their needs in order to do so, and the problem of identifying the most appropriate suppliers or suppliers arises. The supplier seletion is a multi-criteria decision-making problem in accordance with the structure and it has strategic priorities for businesses. In this study, firstly, the criteria to be used in the selection of suppliers were determined through questionnaires attended by experts. In line with the answers given, 7 main criteria and 24 sub-criteria for the construction sector and 6 main criteria and 26 sub-criteria for the automotive sector were determined. After the criteria were determined, both sectors were implemented in two operations. Criteria weights were calculated with fuzzy AHP and then suppliers were ranked by fuzzy TOPSIS and the most suitable suppliers were selected for each business.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok kriterli karar vermeen_US
dc.subjectBulanık AHPen_US
dc.subjectBulanık mantıken_US
dc.subjectBulanık TOPSISen_US
dc.subjectTedarikçi seçimien_US
dc.subjectTedarik zinciri yönetimien_US
dc.subjectFuzzy AHPen_US
dc.subjectFuzzy logicen_US
dc.subjectFuzzy TOPSISen_US
dc.subjectMulti Criteria Decision Makingen_US
dc.subjectSupply chain managementen_US
dc.subjectSupplier selectionen_US
dc.titleBulanık AHP-bulanık TOPSIS yöntemleri entegrasyonu ile tedarikçi seçim problemi ve uygulamaen_US
dc.title.alternativeSupplier selection problem and application by integrating the fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID265057en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record