Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMartin, Esra
dc.contributor.authorBozkurt, Havva
dc.date.accessioned2020-09-14T12:28:18Z
dc.date.available2020-09-14T12:28:18Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-13
dc.identifier.citationBozkurt, H. (2018). Türkiye'den geranıaceae taksonlarının kromozom analizleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3802
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye'de doğal olarak yetişen Geraniaceae familyasına ait Erodium ve Geranium cinslerine ait 28 farklı takson sitogenetik yönden incelenmiştir. Bitkilere ait tohumlar ülkemizin farklı lokalitelerinden toplanmıştır. Mitotik metafaz kromozomlarının belirlenmesi, kısa ve uzun kol boyları, toplam haploid kromozom uzunlukları, kol oranları ve nispi boy uzunlukları ve Karyotip Analizleri Görüntü Analiz Sistemi (Bs200ProP) kullanılarak yapılmıştır. En küçük kromozom uzunluğu Erodium cinsinde Erodium alciniatum türüne ait (0.60 μm) olarak belirlenmiştir. Buna karşılık en büyük kromozom uzunluğu Geranium cinsinde Geranium asphodeloides türüne ait (3.77 μm) olduğu belirlenmiştir. En küçük kol oranı Erodium cinsinde Erodium lecanthum ve Erodium somanum türlerine ait (1.00 ), en büyük kol oranı Erodium cinsinde Erodium gailandotii taksonuna ait (3.09 ) incelenmiştir. En büyük toplam haploid kromozom uzunluğuna Geranium sanguineum taksonu, en küçük toplam haploid kromozom uzunluğuna ise Erodium oxyrrhynchum taksonu sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca en küçük nispi boya Geranium sanguineum taksonu sahip iken en büyük nispi boya Erodium lecanthum taksonu sahip olarak gözlenmiştir. Çalışmada yer alan Geraniaceae familyasına ait taksonların mitotik metafaz kromozom sayısı ve karyotip analizleri ezme-yayma preparasyon tekniği kullanılarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was examined there are 28 different taxa Erodium and Geranium of Geraniaceae family by cytogenetics. The seeds of these plants had been collected from different locatilies of Turkey. The identification of mitotic metaphase chromosomes, short and long lenghts of arms, the total lenght of haploid chromosomes, the arm ratio and the other lenghts had been done by using Image Analysis System (Bs200ProP). The smallest chromosome was Erodium alciniatum (0.60 μm). On the other hand, the biggest chromosome was Geranium asphodeloides (3.77 μm). It was identified that the smallest rate of arm was Erodium lecanthum and Erodium somanum (1.00) and biggest rate of arm was Erodium gailandotii (3.09). It was identified that the longest haploid chromosome was the type of Geranium sanguineum and the shortest haploid chromosome was the type of Erodium oxyrrhynchum. The number of mitotic metaphase chromosomes belonged to Geraniaceae family and the analyses of karyotype had been specified by squash techniques.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeraniaceaeen_US
dc.subjectGeraniumen_US
dc.subjectErodiumen_US
dc.subjectKromozomen_US
dc.subjectChromosomeen_US
dc.titleTürkiye'den geranıaceae taksonlarının kromozom analizlerien_US
dc.title.alternativeChromosome analyses of geraniaceae taxa from Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 49533en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record