Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEryiğit, Sedef
dc.contributor.authorKoç, Burcu
dc.date.accessioned2020-09-15T11:05:11Z
dc.date.available2020-09-15T11:05:11Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKoç, B. (2019). Bütünleşik ulaşım planlamasında bisikletin yeri: akkent mahallesi (Gaziantep) örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3807
dc.description.abstractKentlerde yükselen eğitim ve kültür düzeyleri, çeşitlenen ekonomik ve sosyal faaliyetler, artan gelir, refah düzeyi ve otomobil sahipliliği, kent içi ulaşım taleplerinin kentsel nüfustan daha hızlı artmasına yol açmakta, beraberinde motorlu araç kullanımı artmakta ve trafik sorunları yaşanmaya başlanmaktadır. Bunun sonucunda artan bu ulaşım talebi karşılanamamakta ve insan gücüne dayanan yaya ve bisiklet ulaşımı gibi çevreye dost ulaşım türlerinin payı giderek azalmaktadır. Bu nedenle kent içi ulaşım problemlerine çözüm önerisi olarak çevreye dost bir ulaşım türü olan bisiklet kullanımına teşvik edici unsurların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kentlerde otomobil kullanımının azaltılmasına yönelik olarak bütünleşik ulaşım planlaması kapsamında bisiklet kullanımının öneminin benimsenmesi, bisiklet ulaşımı ile toplu taşım sistemleri arasında bütünleşmenin sağlanarak otomobil kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır. Bütünleşik ulaşım planlaması ilkeleri doğrultusunda bisiklet ulaşımı ile toplu taşım türlerinin değerlendirilmesi için Gaziantep Kenti Akkent Mahallesinde örneklem alan seçilmiştir. Belirlenen örneklem ve yakın çevresindeki alanın ulaşım sistemine yönelik bilgileri temin edilmiş ve bisiklet ulaşımının bütünleşik planlama ilkeleri doğrultusunda değerlendirilebilmesi için gözlemler ve anketler yapılmıştır. Yapılan gözlemler doğrultusunda Akkent Mahallesinin topografyasının bisiklet ulaşımına uygunluğu, kent merkezi ile erişilebilirliğinin sürdürülebilir ulaşım türleri ile sağlanabilirliği, alanda toplu taşıma sistemlerinin bütünleşik planlama ilkelerine uygunluğu incelenmiştir. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda bisiklet ulaşımının toplu taşım sistemleri ile bütünleşmesinin sağlanarak bisiklet kullanımının arttırılmasına ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractRising education and culture levels, diversified economic and social activities, increasing income, welfare level and car ownership increase the number of urban transportation demands in urban areas faster than urban population. Motor vehicle use increases and traffic problems are started. As a result, the increasing demand for transportation cannot be met and the share of environmentally friendly transport types such as pedestrian and bicycle transportation, which are based on manpower, are gradually decreasing. For this reason, it is necessary to develop elements that encourage the use of bicycles, which are environmentally friendly transportation type, as a solution to urban transportation problems. In this study, it is aimed to adopt the importance of bicycle usage in the scope of integrated transportation planning in order to reduce the use of automobiles in cities, to ensure the integration between bicycle transportation and public transportation systems, to reduce the use of automobiles and to ensure sustainable urban development. In line with the principles of integrated transportation planning, sampling was carried out in the city of Akkent in Gaziantep city for the evaluation of bicycle transport and public transportation types. In line with the observations made, the suitability of the topography of Akkent neighborhood for bicycle transportation, the availability of the city center and its accessibility with sustainable transportation types, the suitability of the public transportation systems in the field with the integrated planning principles were examined. As a result of the evaluation of the findings, elements that prevent the integration of bicycle transportation with public transportation systems have been identified and suggestions have been made to increase bicycle use and to ensure sustainable urban development by ensuring integration of bicycle transportation with public transportation systems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBisiklet ulaşımı,en_US
dc.subjectBütünleşik Ulaşım Planlaması,en_US
dc.subjectGaziantep,en_US
dc.subjectUlaşım.en_US
dc.subjectBicycle transportation,en_US
dc.subjectIntegrated transportation planning,en_US
dc.subjectTransportation.en_US
dc.titleBütünleşik ulaşım planlamasında bisikletin yeri: akkent mahallesi (Gaziantep) örneğien_US
dc.title.alternativeThe place of bike in integrated transportation planning: The case of Akkent neighborhood (Gaziantep)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record