Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTollu, Durhasan Turgut
dc.contributor.authorYılmazyıldırım, Bahriye
dc.date.accessioned2020-09-16T07:03:10Z
dc.date.available2020-09-16T07:03:10Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-01-25
dc.identifier.citationYılmazyıldırım, B. (2019). Lineer olmayan bir fark denklem sisteminin çözümü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3809
dc.description.abstractBu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, fark denklemlerinin önemi ve bu denklemler ile ilgili genel tanım ve teoremler verildi. İkinci bölümde, fark denklem sistemleri üzerine yapılmış bazı çalışmalar hakkında bilgilerin sunulduğu literatür araştırması verildi. Üçüncü bölümde, bazı rasyonel fark denklem sistemlerinin çözülebilirliği üzerine yapılmış bir çalışmadan bazı kısımlar verildi. Dördüncü bölümde, a negatif olmayan bir reel parametre ve başlangıç şartları reel sayılar olmak üzere, x(n+1)= x(n)+y(n)/(1+ax(n)y(n)), y(n+1)= y(n)+z(n)/(1+ay(n)z(n)), z(n+1)= z(n)+x(n)/(1+az(n)x(n)) fark denklem sistemi tanımlandı ve bu sistemin genel çözümü a parametresi ve başlangıç şartları cinsinden elde edildi. Ayrıca çözümlerin formülleri yardımıyla bu çözümlerin asimptotik davranışları incelendi. Beşinci bölümde, bulunan teorik sonuçları doğrulayan bazı nümerik örnekler verildi. Altıncı bölümde, çalışmaya dair sonuç ve önerilere yer verildi.en_US
dc.description.abstractThis study consists of six sections. In the first section, the importance of difference equations and general definitions and theorems about these equations are given. In the second section, a literature research was given in which information on some studies on difference equation systems were presented. In the third section, some parts of a work on the solvabilities of some systems of rational difference equations were given. In the fourth section, we show that the following systems of nonlinear difference equations x(n+1)= x(n)+y(n)/(1+ax(n)y(n)), y(n+1)= y(n)+z(n)/(1+ay(n)z(n)), z(n+1)= z(n)+x(n)/(1+az(n)x(n)) where a is a nonnegative real parameter and initial values are real numbers, was solved in terms of the parameter a and the initial values. Also, the asymptotic behaviors of the solutions was investigated via formulas of the solutions. In the fifth section, some numerical examples which verify found theoretical results were given. In the sixth section, conclusions and suggestions on this thesis were given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsimptotik davranış,en_US
dc.subjectFark denklem sistemi,en_US
dc.subjectGenel çözüm,en_US
dc.subjectRasyonel fark denklemi.en_US
dc.subjectAsymptotic behavior,en_US
dc.subjectGeneral solution,en_US
dc.subjectRational difference equation,en_US
dc.subjectSystem of difference equations.en_US
dc.titleLineer olmayan bir fark denklem sisteminin çözümüen_US
dc.title.alternativeSolution of a nonlinear difference equation systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 49307en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record