Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Mustafa Serkan
dc.contributor.authorHasırcıoğlu, Samet
dc.date.accessioned2020-09-18T11:55:49Z
dc.date.available2020-09-18T11:55:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-05
dc.identifier.citationHasırcıoğlu, S. (2019). Lexical and syntactical analysis of the influence of mother tongue interference on Turkish efl students' written products. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/3819
dc.description.abstractDillerin birçok bakımdan farklılık gösterdiği, yaşayan ve gelişen canlılar olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda, her dilin kendine has özelliklere sahip olduğu ve uzun süreli dil öğrenme sürecinde başka bir dille etkileşiminin İkinci Dil Edinimi alanındaki bilim insanlarının çoğuna hitap ettiği ve bu alandaki temel ilgi alanlarından biri olduğu açıktır. Dil öğreniminin devam eden bir süreç olması ve bu nedenle farklı etkenlere maruz kalması sebebiyle, dil aktarımı kavramı, çalışmaların bu kavramı aydınlatmakta tam anlamıyla başarılı olamaması bakımından hala gizemli görünmektedir. Bu çalışmanın amacı, resmi bir ortamda anadili Türkçe olan öğrencilerin yazılı İngilizce ediniminde anadil etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan hataları bulmaktır. Dil aktarımının etkilediği dil alanlarını araştırma ve bu aktarımın öğretme ve öğrenme sürecindeki etkilerini tartışma amaçlanmıştır. Diğer bir amaç, hata oranları ile yabancı dil yeterlik seviyeleri arasında bir ilişki olup olmadığını bulmaktır. Araştırma sorularını cevaplamak için nitel ve nicel veri analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, sözlü ve söz dizimsel dil kategorileri düzeyindeki olumsuz transferin belirgin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunu takiben, İkinci Dil Edinimi (İDE) alanına katkıda bulunmak amacıyla daha detaylı öneriler sunulmuştur. Bu çalışmanın sınırlılıkları da dâhil edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIt is evident that languages differ in many respects, and they are regarded as living and developing things. It is also obvious that every language has unique features and its interaction with another language during the long process of language learning appeals to most of the Second Language Acquisition scholars and becomes one of the main concerns in this field. Due to the fact that language learning is an ongoing process, thereby being exposed to different kinds of factors, the concept of language transfer appears to be still mysterious in the sense that studies have failed to fully lighten the concept. The purpose of this study is to discover the errors that come out as a result of the first language influence in the written English acquisition of Turkish EFL learners in a formal setting. It is aimed to investigate the language areas influenced by the transfer and to discuss the effects of this transfer on the teaching and learning process. The other aim is to find out if there is a relationship between the error rates and L2 proficiency levels. Qualitative and quantitative methods of data analysis are employed in order to answer the research questions. As a result, findings of this study have revealed that negative transfer at the level of lexical and syntactical linguistic categories is evident. It has been proved that some of the error types are in a close relationship with the proficiency levels of the students. Subsequently, more detailed suggestions have been made to contribute to the Second Language Acquisition (SLA) field. The limitations of this research have also been included.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleLexical and syntactical analysis of the influence of mother tongue interference on Turkish efl students' written productsen_US
dc.title.alternativeİngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin yazılı materyallerinde anadilin etkilerinin sözcüksel ve sözdizimsel analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorID186466en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record