Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAltıntaş, Ramazan
dc.contributor.authorYanbay, Yakub Ömer
dc.date.accessioned2020-10-19T12:51:19Z
dc.date.available2020-10-19T12:51:19Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationYanbay, Y. Ö. (2017). İmanın oluşumunda metodik şüphe. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4025
dc.descriptionDoktora Tezien_US
dc.description.abstract"İmanın Oluşumunda Metodik Şüphe" adını taşıyan çalışmamızda, ilgiden imana uzanan bilgi sürecini ve bir yöntem olarak "metodik şüphe"nin imana ulaşmadaki yerini incelemeye çalıştık. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk kısmında imanın, ilgisizlik ve gafletten sıyrılan insanın yönelişiyle başlayan bir süreç olduğunu açıkladık. İnsan zihninin, inanca ulaşmak için aşması gereken ilk aşama olan "şüphe"nin ardından, herhangi bir tercihte bulunamadığı "şek" noktasından "zan"na veya "vehm"e ulaştığı görülmektedir. Şekten sonra ortaya çıkan inanç hem bilgisizlik hem de bilgi açısından önemli bir aşamadır. Sağlam bir inanç bilginin, bilgide imanın temelidir. Dolayısıyla bilgiye dayanmayan bir iman anlayışı savunulamaz. İmana giden sürecin bilgi temellerinin açıklandığı ilk bölümün ardından, bir yöntem olarak "metodik şüphe"nin neliği ve örnek âlimler üzerinden uygulanışı gösterildi. Metodik şüphenin amacı "yakîn"dir. Kesin bilgiye götüren önermeler açıklandıktan sonra aklî ve naklî bilginin değeri işlendi. Metodik şüphenin dînî temellerinin anlatıldığı bu bölümde, hakikatin kaynağından inanç önermelerinin yapısına uzanan süreçte zihnin metodik hareketi incelendi. Son olarak inanç önermelerinin doğrulanması hususunda metodik şüphenin bir yöntem olabileceği gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn our work entitled "Methodical Suspicion in the Formation of Belief", we tried to examine knowledge process extending from concern to belief and methodical suspicion as a method of attaining to belief. In the first part of the work that consists of two parts, we explained that faith is a process that starts with the inclination of the person who eludes indifference and negligence. After 'suspicion' which is the first phase to reach the belief, the human mind is seen to reach 'opinion' or 'illusion' from the point of that he/she cannot prefer anything. Within this chapter in which I handle that a stable belief is basic to knowledge and knowledge is based on the belief, I prove that we cannot defend an understanding of the belief notwithstanding the knowledge. Following the first chapter of the knowledge bases that lead to faith, the method of "methodical suspicion" as a method and its application through the example scholars was shown. The objective of the methodical doubt is "certain knowledge" (yakîn). After clarifying the propositions that lead to precise knowledge, the value of rational and narrative knowledge was studied. In this section where the religious foundations of methodical suspicion are explained, the process of the consciousness's methodical movement from the source of truth to the structure of belief propositions is examined. Finally, it has been shown that "Methodical Suspicion" may be a method of verifying belief propositions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleİmanın oluşumunda metodik şüpheen_US
dc.title.alternativeMethodical suspicion in the formation of beliefen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 26487en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record