Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Ömer Faruk
dc.contributor.authorKurt, İsmail
dc.date.accessioned2020-10-20T12:27:38Z
dc.date.available2020-10-20T12:27:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.citationKurt, İsmail. (2019). Transhümanizm ve tekillik bağlamında dinin geleceği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4055
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractTranshümanizm, hümanizmin devamı niteliğinde olan fakat ondan farklı olarak insanın fiziksel, zihinsel ve biyolojik kapasitelerinin teknoloji aracılığıyla arttırılmasını amaç edinen ve evrimin yönlendirilip hızlandırılmasını savunan felsefi akımdır. Böylelikle insana ölümsüzlüğü ve cennetsel bir geleceği vaat eden transhümanizm, dinin konularıyla ilgilenmesiyle dinsel bir nitelik taşımaktadır. Hristiyanlığın, Tanrı’nın İsa Mesih’te enkarnasyonu, Kurtuluş (Salvation), ilk günah, imago Dei ve insanın tanrılaşması (theosis) gibi doktrinleriyle ilişkin olan transhümanizm, dinlerden etkilenmekle beraber dinleri özellikle de Hristiyanlığı etkileyip dönüştürmektedir. Çıkış itibariyle ateistik unsurlar barındırsa da Hristiyanlığın kimi anlayışlarından güçlü bir şekilde etkilenmesi ve dinlerin konu edindiği ölümsüzlük, aşkınlık, ebedi mutluluk gibi konulara değinmesi, onu teizmin sularına taşımaktadır. Transhümanizm, insanın özgürlüğüne ve yeryüzündeki yaratıcılığına yaptığı vurgusu, cansızlıktan bilinçliliğe ve tanrıyı gerçekleştirmeye doğru bir süreci takip etmesi ve din ile bilimi felsefesinde birleştirmesiyle onu daha çok pan-enteizme yakın bir Tanrı anlayışına çıkarmaktadır. Hızla gelişen teknolojiyle şüphesiz insan ve ilişkileri etkilenmekte böylelikle din ve bilimin gelecek vizyonu şekillenmektedir. Bu meselede transhümanizm akımı ve tekillik anlayışı önemli bir etken olduğundan bunlara bağlı olarak çalışmamızda transhümanizmin dinsel niteliği, dine olan etkisini ve Tanrı anlayışını ortaya koymak suretiyle dinin geleceğini öngörmeye çalıştık.en_US
dc.description.abstractTranshumanism is a follow-up of humanism. However unlike humanism, transhumanism aims to increase the physical, cognitive and biological capacities of human being by means of technology and suggests speeding and directing the evolution. For transhumanism pledges immortality and heaven to human being, it interests in religious issues and has a religious qualification. Transhumanism is related with the doctrines of Christianity such as incarnation of Jesus Christ in God, salvation, original sin, imago Dei, and theosis. In this context, transhumanism both is affected by religions and transforms the religions especially Christianity. Although transhumanism carries atheistic elements at the beginning, it has been influenced by some understandings of Christianity and it mentions to some religious issues such as immortality, transcendency and eternal happiness. This makes transhumanism related with theism. Transhumanism stresses to human being’s freedom and creativity in the world, follows the process from lifelessness to consciousness and becoming God, and combines religion and science in its own philosophy. All these arguments moves transhumanism to an understanding of God which is closer to panentheism. With the rapid growth of techonology, human being and human relations are affected definitely; therefore, future vision of religion and science take shape. Since transhumanism movement and singularity philosophy are important considerations in this manner, we have tried to predict the future of religion by revealing religious qualification of transhumanism, its effects to religion and its understanding of God.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTranshümanizmen_US
dc.subjectTekilliken_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectPosthumanen_US
dc.subjectPanenteizmen_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectTranshumanismen_US
dc.subjectSingularityen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectPosthumanen_US
dc.subjectPanentheismen_US
dc.subjectArtificial Intelligenceen_US
dc.titleTranshümanizm ve tekillik bağlamında dinin geleceğien_US
dc.title.alternativeThe future of reli̇gi̇on in the context of transhumanism and singularityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 31033en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record