Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkuş, İdris
dc.contributor.authorDikici, İsmail
dc.date.accessioned2020-10-21T07:28:19Z
dc.date.available2020-10-21T07:28:19Z
dc.date.issued1999en_US
dc.date.submitted1999
dc.identifier.citationDikici, İ. (1999). Akut viral hepatitlilerde interferon tedavisi görmüş kronik viral hepatitlilerde oksidatif stresin araştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4072
dc.description.abstractAKUT HEPATİTLİLERLE INTERFERON TEDAVİSİ GÖRMÜŞ KRONİK VİRAL HEPATİTLİLİRDE OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI Akut ve kronik viral hepatitlilerdeki oksidatif stres ile kronik viral hepatilitlerde interferon tedavisinin oksidatif stres üzerine olan etkisini göstermek amacıyla, Konya ve çevresinde yaşayan 15-54 yaşları arasında 23 (8K,15E) akut viral hepatit, 16-61yaşlan arasında 25 (9K,16E) kronik viral hepatit ve 15-58 yaşları arasında 23 (11K,12E) sağlıklı kontrol vakalarında plazma MDA, konjuge dien, p-karoten, tam kan GSH, serum ALT, AST, total bilirubin (TB) ve direk bilirubin (DB) düzeyleri ölçüldü. Bu parametrelere kronik hepatitlilerde tedavi öncesi ve sonrası bakıldı. MDA, konjuge dien, GSH, P-karoten, ALT, AST, TB ve DB değerleri kontrol vakalarında sırası ile 3.46 ± 0.64 nmol/ml, 112.5 ± 39.8 nmol/ml, 6.06 ± 0.84 umol/gr.Hb, 134.4 ± 29.5 ugr/dl, 20 ± 8 U/L, 18 ± 7 U/L, 0.58 ± 0.22 mg/dl ve 0.22 ± 0.02 mg/dl, olarak akut hepatit hastalarında 5.47 ± 0.88 nmol/ml, 475.6 ± 297.9 nmol/ml, 3.78 ± 1.26 umol/gr.Hb, 71.8 ± 16.2 ugr/dl, 1391 + 714 U/L, 1188 ± 779 U/L, 8.40 ± 4.35 mg/dl, 5.47 ±3.31 mg/dl, olarak, kronik hepatitlilerde tedavi öncesi 4.74 ± 0.63 nmol/ml, 275.6 ± 216.3 nmol/ml, 3.73 ±1.89 umol/gr.Hb, 105.0 ± 46.5 ugr/dl, 157 ± 100 U/L, 102 ± 63 U/L, 0.69 ± 0.24 mg/dl, 0.31 ± 0.12 mg/dl, olarak ve tedavi sonrası 3.72 ± 0.81 nmol/ml, 130.1 ± 34.9 nmol/ml, 5.50 ± 1.39 umol/gr.Hb, 125.8 ± 32.7 ugr/dl, 41 ± 21 U/L, 36 ± 15 U/L, 0.3 ± 0.02 mg/dl ve 0.17 ± 0.02 mg/dl olarak ölçüldü. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak gösterildi. Bu bulgulardan, akut ve tedavi öncesi kronik viral hepatitlilerde lipid peroksidasyon ürünleri olan MDA ve konjuge dienin pazma düzeyleri ile serum DB seviyesi ve aminotransferaz aktivitelerinin kontrol grubuna göre oldukça anlamlı yüksek (p<0.001), antioksidan savunmanın elamanlarından olan GSH ve beta-karoten düzeylerinin ise kontrol grubuna göre anlamlı derecede (p<0.001) düşük olduğu görülmüştür. Yine, akut viral hepatitte MDA, konjuge dien, ALT,AST ve bilirubin seviyeleri, kronik viral hepatite göre oldukça anlamlı derecede (p<0.01) yüksek bulunurken, GSH düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05). Beta karoten değerleri ise, akut viral hepatitte kronik viral hepatite göre daha düşüktür (pO.01). Kronik viral hepatit grubunda, IFN-a tedavisine başlanmadan önce ve sonrası MDA ile konjuge dien seviyeleri tedavi öncesine göre anlamlı derecede düşük bulunurken, GSH ve P-karoten değerleri ise anlamlı derecede yüksek bulundu. Aminotransferaz aktiviteleri ile bilirubin düzeyleri ise tedavi öncesine göre, tedavi sonrasında anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, akut ve kronik viral hepatitte oksidatif stres artmaktadır. Kronik viral hepatitte interferon tedavisi sonucunda ise oksidatif streste azalma meydana gelmektedir.en_US
dc.description.abstractINVESTIGATION OF OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH ACUTE HEPATITIS AND CHRONIC HEPATITIS TREATED WITH INTERFERON The study was crried out on 23 (1 IF, 12M) healthy controls aged between 15-58 years, 23 (8F, 12M) patients with acute viral hepatitis aged between 15-54 years and 25 (9F, 16M) patients with chronic viral hepatitis aged between 16-61 years, living order to show oxidative stress and the effect of treatment with interferon on oxidative stress in those patients. For this purpose; plasma MDA, conjugated dienes, whole blood GSH, plasma p- carotene, serum ALT, AST, total bilirubin (TB) and direct bilirubin (DB) levels were measured. In petients with chronic hepatitis the same parameters were measured before and after treatment. MDA, conjugated dienes, GSH, p-carotene, ALT, AST, TB and DB levels in the control group were 3.46 ± 0.64 nmol/ml, 112.5 ± 39.8 nmol/ml, 6.06 ± 0.84 umol/gr.Hb, 134.4 ± 29.5 ugr/dl, 20 ± 8 U/L, 18 ± 7 U/L, 0.58 ± 0.22 mg/dl ve 0.22 ± 0.02 mg/dl, in the patients acute viral hepatitis were 5.47 ± 0.88 nmol/ml, 475.6 ± 297.9 nmol/ml, 3.78 ± 1.26 umoVgr.Hb, 71.8 + 16.2 ugr/dl, 1391 ± 714 U/L, 1188 ± 779 U/L, 8.40 ± 4.35 mg/dl, 5.47 ±3.31 mg/dl,, in the patients chronic viral hepatitis before treatment were 4.74 ± 0.63 nmol/ml, 275.6 ± 216.3 nmol/ml, 3.73 ±1.89 umol/gr.Hb, 105.0 ± 46.5 ugr/dl, 157 ± 100 U/L, 102 ± 63 U/L, 0.69 ± 0.24 mg/dl, 0.31 ± 0.12 mg/dl, and the same after treatment 3.72 ± 0.81 nmol/ml, 130.1 ± 34.9 nmol/ml, 5.50 ± 1.39 umol/gr.Hb, 125.8 ± 32.7 ugr/dl, 41 ± 21 U/L, 36 ± 15 U/L, 0.3 ± 0.02 mg/dl respectively. From these results, MDA, conjugated dienes and DB levels of the patients with acute and chronic viral hepatitis before treatment were significantly (p<0.001) higher whereas GSH and P-carotene levels were lowere (pO.001) than those of controls. Also MDA, conjugated dienes, ALT, AST and DB levels of the patients with acute viral hepatitis were significantly higher (p<0.01), P-carotene level was lower (p<0.01) than those of the patients with chronic viral hepatitis before treatment. There was no significant differance between GSH levels of the two patient groups. MDA and conjugated dienes levels of the patients with chronic viral hepatitis after treatment with interferon-a were lower GSH and p-carotenelevels werehighere before treatment. Also, aminotransferase activites and DB levels after treatment lower than the same value before treatment. In conclusion, we have found that oxidative stress increases in acute and chronic viral hepatitis and decreasese in chronic viral hepatitis after treatment with interferon-a.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHepatit-viral-insanen_US
dc.subjectOksidatif stresen_US
dc.subjectİnterferonlaren_US
dc.titleAkut viral hepatitlilerde interferon tedavisi görmüş kronik viral hepatitlilerde oksidatif stresin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of oxidative stress in patients with acute hepatitis and chronic hepatitis treated with interferonen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record