Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGündüz, Mehmet Kemal
dc.contributor.authorBüyükbaş, Zeynep
dc.date.accessioned2020-10-21T10:49:46Z
dc.date.available2020-10-21T10:49:46Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationBüyükbaş, Z. (2011). Bilgisayar kullanıcılarında görülen oküler yüzey değişikliklerinin değerlendirilmesi . (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4105
dc.description.abstractBu çalışmada bilgisayar kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecekoküler yüzey değişikliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Materyal ve Metod: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde sekreterolarak çalışan ve günlük bilgisayar kullanım süreleri en az 6 saat olan 40 gönüllü birey(Grup 1) ve bilgisayar kullanım süresi 6 saatin altında olan 50 sağlıklı birey (Grup 2)incelendi. Katılımcıların rutin göz muayenelerini takiben gözyaşı kırılma zamanı (GKZ)ölçülüp, Schirmer testi (topikal anestezi uygulanarak ve uygulanmadan), OSDI anketiuygulandı. Grup 1'deki katılımcılar çalışma ortamlarında ziyaret edilerek bilgisayarlarınmonitör özellikleri, monitör pozisyonları, ortamda klima bulunup bulunmadığı vebilgisayar kullanımı sırasında dakikadaki göz kırpma sayıları belirlendi. İstatistikselanalizler SPSS paket program kullanılarak yapıldı.Bulgular: Grup 1'deki bireylerin yaş ortalaması 27.73±4.8 yıl, 18'i (%45) erkek,22'si (%55) kadın, grup 2'dekilerin yaş ortalaması 25.96±4.2, 27'si (%54) erkek, 23'ü(%46) kadındı. Bu iki grubun GKZ, Schirmer testi, OSDI skorlaması, dakikadaki gözkırpma sayıları karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu.Ortamdaki klima varlığının gözyaşı fonksiyon testlerini olumsuz etkilediği, ekranpozisyonu ve ekran tipinin bu değerlerde anlamlı farka neden olmadığı görüldü.Sonuç: Bilgisayar kullanımına bağlı refleks göz kırpma sayısındaki azalmagözyaşı ve gözyaşı fonksiyonlarını etkileyen en önemli sebeptir ve kuru gözsemptomlarının belirgin hale gelmesine neden olmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, kuru göz, gözyaşı kırılma zamanı, Schirmer testi,OSDI skorlaması.en_US
dc.description.abstractEvaluation of ocular surface changes related to computer use wasaimed in this study.Materials and Method: 40 volunteered subjects working in secretarial dutieswho spent at least 6 hours a day using computers in Selcuk University Meram Facultyof Medicine (Group 1), and 50 healthy control subjects who spent less then 6 hours aday using computers were evaluated (Group 2). Following routine ophthalmologicalexamination, tear break up time, Schirmer?s test (with topical anesthesia and withouttopical anesthesia) and OSDI (Ocular surface disease index) were recorded for allsubjects.computers? monitor properties, monitor positions, the existence of air conditioner andeye blinks per minute were noted. Statistical analysis were made with SPSS softwarepackage.Outcomes: Average age of Group 1 was 27.73±4.8 years, 18 males (45%) and 22females (55%). Average age of Group 2 was 25.96±4.2 years, 27 males (54%) and 23females (46%). Difference between the two groups for tear break up time, Schirmer?stest results, OSDI scores and eye blinks per minute were statistically significant. Airconditioning in the room affected the tear function tests negatively whereas monitorposition and monitor properties had no significant effect on the tear function tests.Conclusion:important factor affecting the tear and the tear functions leading to manifestation of dryeye symptoms.Key Words: Computer, dry eye, tear break up time, Schirmer?s test, OSDIscoring.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar kullanımıen_US
dc.subjectGözyaşlarıen_US
dc.subjectGözyaşı fonksiyon testlerien_US
dc.subjectKuru göz sendromuen_US
dc.subjectLakrimal sistem hastalıklarıen_US
dc.titleBilgisayar kullanıcılarında görülen oküler yüzey değişikliklerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of ocular surface changes related to computer useen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Göz Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record