Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGürbilek, Mehmet
dc.contributor.authorÜstüner, Fatma
dc.date.accessioned2020-10-21T13:40:44Z
dc.date.available2020-10-21T13:40:44Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002
dc.identifier.citationÜstüner, F. (2002). Diabetes mellituslu hastalarda diabet yılının eritrosit membranı Na + - K + ATPaz (EC:3.6.1.37) aktivitesi ile kemokin ve sitokinler arasındaki ilişkinin araştırılması. (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi) Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4156
dc.description.abstractDiabetes Mellitus'lu hastalarda diabet yılının eritrosit membranı Na+-K+ ATPaz akti vitesi ile kemokin ve sitokinler arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji Polikliniğinde Tip-II diabet tanısıyla takip edilen 55 hasta çalışmaya dahil edildi. Diabet yılına göre gruplandırılan vakalardan l.grup; 0-5 yıldır diabeti olan 19 hastadan(9K, 10E), 2.grup 6-10 yıldır diabeti olan 20 hastadan(12K. 8E), 3. grup 11 yıldan fazla diabeti olan 16 hastadan(9K, 7E), kontrol grubu ise 25(1 7K, 8E) sağlıklı kişiden oluşturuldu. Bütün gruplarda AKŞ, Na-K ATPaz aktivitesi, EL- la, BL-2R ve IL-8 tayini yapıldı. Açlık kan şekeri, Na+-K+ ATPaz aktivitesi ortalama ± standart seviyeleri ve IL-1, IL-2R, IL-8 düzeylerinin ortanca(min-max) değerleri 0-5 yıldır hasta olanlarda sırasıyla 189±64,lmg/dl, 3,9±0,3 umol Pi/mg prt/10 dk, 12,3(3,3-85,4)pg/ml, 627(310-807) U/ml, 26,6(4,6-185,8) pg/ml, 6-10 yıldır hasta olanlarda 202,7±61mg/dl, 3,6±0,3 umol Pi/mg prt/10 dk, 10,6(4,5-294,7) pg/ml, 581(311-861) U/ml, 28,3(13,9-327,7) pg/ml, 11 ve daha fazla yıldır hasta olanlarda 220,l±81,5mg/dl, 3,7±0,3 umol Pi/mg prt/10 dk, 13,4(6,7-95,8) pg/ml, 759(242-1286)U/ml, 42,6(16,2-175,7) pg/ml, kontrol grubunda 93,7±15,5 mg/dl, 4,2±0,1 umol Pi/mg prt/10 dk, 24,4(3,3-110,4) pg/ml, 536(365-832) U/ml, 31,2(18,5- 1645,5) pg/ml ölçüldü. Diabetli hastalarda glukoz seviyesi yüksek, Na+-K+ ATPaz aktivitesi ve IL-1 seviyesi düşük bulundu. Glukoz ile IL-8 arasında ve EL-2R ile hastalık süresi arasında anlamlı pozitif bir korelasyon izlendi. EL-1 seviyesi 2. grupta 1. gruba göre yüksek, IL-2R seviyesi 3. grupta kontrol grubuna göre yüksek bulundu. EL-8 açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı. İnsülin kullanan hastalarda Na+-K+ ATPaz aktivitesi ile IL-1 arasında negatif korelasyon tesbit edilirken diğer sitokinler arasında korelasyon yoktu. Na+-K+ ATPaz aktivitesi düşüklüğü; eritrosit zan lipid içeriğinin değişmesine ve zar yapısının bozulmasına, IL-1 seviyesinin düşüklüğü; anormal lipid metabolizması ve kan şekeri regülasyon bozukluğuna bağlı yetersiz hücresel beslenmeye, 3. grupta IL-2R seviyesinin yüksekliği; diabetin ilerlemesine bağlı non enzimatik glikozilasyon ürünlerinin makrofajlardan sitokin salınımını stimüle etmesine ve okside LDL'nin artmasına bağlı olabileceği sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractAN INVESTIGATION THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERIOD OF DIABETES ON ERYTHROCYTE MEMBRANE Na-K ATPase ACTIVITY AND CYTOKINES IN THE DIABETES MELLITUS PATIENTS To investigate the relationship between the period of diabetes on erythrocyte membrane Na+-K+ ATPase activity, chemokine and cytokines, 55 patients with DM who applied to Endocrinology Polyclinic of Medicine Faculty of Selçuk University were included to study. The patients were grouped as fallows: Group 1;19 patients (9 females(F), 10 males(M)) who have DM for 0-5 years, Group 2; 20 patients (12 F, 8 M) who have DM for 6-10 years, Group 3; 16 patients (9 F, 7 M) who have DM for more than 1 1 years and Group 4;25 healthy control individuals(17 F, 8M). In all groups; fasting blood glucose, Na+-K+ ATPase activity, EL- la, IL-2R and EL-8 were analyzed. The mean ± standard deviation of fasting blood glucose, Na+-K+ ATPase activity, the median(min-max) levels of IL-1, IL-2R and IL-8 values giving respectively below regarding to the study groups; in groupl: 189±64,lmg/dl, 3,9±0,3 umol Pi/mg prt/10 min, 12,3(3,3-85,4) pg/ml, 627(310-807) U/ml, 26,6(4,6-185,8) pg/ml, in group 2: 202,7±61mg/dl, 3,6±0,3 umol Pi/mg prt/10 min, 10,6(4,5-294,7) pg/ml, 581(311-861) U/ml, 28,3(13,9-327,7) pg/ml, in group 3: 220,l±81,5mg/dl, 3,7±0,3 umol Pi/mg prt/10 min, 13,4(6,7-95,8) pg/ml, 759(242-1286) U/ml, 42,6(16,2-175,7) pg/ml, in group 4: 93,7±15,5 mg/dl, 4,2±0,1 umol Pi/mg prt/10 min, 24,4(3,3-110,4) pg/ml, 536(365-832) U/ml, 31,2(18,5-1645,5) pg/ml. In the patients who have DM, fasting glucose were found significantly increased, Na+-K+ ATPase activity and IL-1 levels were found significantly decreased for control group. There positive correlation was determined between glucose and EL-8, EL-2R and period of DM. The levels of EL-2R were increased in group 3 with respect to control group result. There was no significant differences between groups in EL-8 levels. The negative correlation was found between Na+-K+ ATPase activity and EL-1 in patients who were using insulin. The reduction in Na+-K+ ATPase activity may be the result of changing in lipid content of erythrocyte membrane and impairment of membrane structure, the decrement in levels of EL-1 may be the result of abnormal lipid metabolism and impairment of blood glucose regulation which are lead to insufficient of cell uptake of glucose, the increment in levels of EL-2R of group 3 may be the result of stimulation of cytokine expression in macrophages by glycation products which is due to development of diabetes and increment in oxide LDL.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjecteritrositen_US
dc.subjectkemokinen_US
dc.subjectsitokinen_US
dc.titleDiabetes mellituslu hastalarda diabet yılının eritrosit membranı Na + - K + ATPaz (EC:3.6.1.37) aktivitesi ile kemokin ve sitokinler arasındaki ilişkinin araştırılmasıen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Meram Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record