Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇetin, Hüseyin
dc.contributor.authorBalcı, Ahmet
dc.date.accessioned2020-10-22T08:37:59Z
dc.date.available2020-10-22T08:37:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-26
dc.identifier.citationBalcı, A. (2019). İnşaat sektöründe çalışma sermayesi yönetimi ile stoklar arasındaki ilişki: Konya örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/4189
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractİşletmelerin günlük faaliyetlerini aksatmadan devam ettirebilmelerini, karlılığı olumsuz etkileyecek maliyetlerden korunmalarını ve alternatif maliyetlerden kaçınmalarını sağlayacak en önemli unsur, etkin çalışma sermayesi yönetimidir. İnşaat sektöründe yapım sürecinin uzun olması, buna karşılık girdi vadelerinin çok daha kısa olması ve satışların da işletme dışı birçok etkenden etkilenmesi gibi durumlar, inşaat sektöründe çalışma sermayesinn önemini bir kat daha arttırmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada ekonomimiz içinde oldukça yüksek bir paya sahip olan inşaat sektöründe, çalışma sermayesi yönetimine ilişkin anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması, Konya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ortaklarına, yöneticilerine ve muhasebe finans personellerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler, 'IBM SPSS 22.0'' istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, işletmelerin büyük çoğunluğunun, başarısızlığın temel nedenlerinden birisinin finansman sorunları olduğunu belirttikleri ancak finansal sorunlarla başa çıkmak için gerekli olan bilgi birikime sahip finans yöneticilerini istihdam etmedikleri görülmüştür. Ayrıca yapılan anket çalışmasında kriz dönemlerinde satışların azalması ve işletme içi yada işletme dışı faktörler nedeniyle kamudan tahsil edilmeyi bekleyen KDV iadelerinin tahsil edilememesi gibi işletme dışı faktörlerin, inşaat sektöründe çalışma sermayesini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractEffective working capital management is the most important factor that will enable enterprises to continue their daily activities without interrupting them, to protect them from costs that may adversely affect profitability and to avoid alternative costs. The fact that the construction process is long in the construction sector, whereas the input maturities are much shorter and sales are affected by many non-operating factors increase the importance of working capital in the construction sector. From this point of view, in this study, a survey on working capital management in the construction sector, which has a very high share in our economy, was conducted. The survey was applied to the partners, managers and accounting and finance personnel of the enterprises operating in the construction sector in Konya. The data obtained in this study was analyzed using the "IBM SPSS 22.0" statistical program. As a result of the research, it is seen that the majority of the enterprises stated that one of the main reasons for the failure was the financial problems but they did not employ the financial managers with the knowledge necessary to deal with the financial problems. In addition, it was concluded that non-operating factors such as the decrease in sales during the crisis periods and the non-collection of VAT refunds pending to be collected from the public institutions due to internal or non-operating factors affect the working capital in the construction sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇalışma Sermayesien_US
dc.subjectİnşaat Sektörüen_US
dc.subjectWorking Capitalen_US
dc.subjectConstruction Sectoren_US
dc.titleİnşaat sektöründe çalışma sermayesi yönetimi ile stoklar arasındaki ilişki: Konya örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship between working capital management and inventories in the construction sector: The case of Konyaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.authorIDDanışman: 31678en_US
dc.contributor.departmentNEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record